Offentliggjort den: 19. juni 2023

Demokratifestival på Solskinsøen

Folkemødet er overstået for denne gang, og det er tid at gøre status på tre hæsblæsende dage i Allinge med debatter, events, netværk, og hvad der ellers hører sig Folkemødet til.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Jesper Brixen

Det var godt at være tilbage på Bornholm til Folkemøde og mærke demokrati- og politikfestivalen for fuld udblæsning. Danmarks Jægerforbund havde i år taget imod Friluftsrådets invitation om at deltage på Grøn Scene placeret bag den gamle brandstation. Et rigtigt rustikt naturområde med klipper og niveauforskel, så ja, en rigtig natur- og friluftsscene, der viste sit værd.

Uventet besøg

Som ofte før entrerede jægerforbundet med indslag, der drejer sig om vildt som spise. Denne gang skulle der grilles rågeunger for publikum efterfulgt af grillet råbuk. Bukken hang i et stativ som så ofte før, så vi kunne få en snak om dyret, jagten og naturen. Pludselig blev bukken omringet af aktivister fra Dyrenes Alliance, der lagde blomster, og dannede en ring rundt om stativet. Vi trak os tilbage og afventede situationen. Under deres aktion talte vi med mange forbipasserende som undrede sig over, hvad der foregik. Det gav anledning til en masse snak om jagt og dyrevelfærd – lige det som Folkemødet handler om.

Efter en times tid blev det for meget for en lille flok unge, som ikke fandt det rimeligt, at Dyrenes Alliance blev ved med at omringe bukken, så den ikke kunne komme på grillen. Kort efter blev det lille optrin opløst af politiet i al fredsommelighed, og bukken kunne derefter blive forlagt og tilberedt af et stærkt team af lokale frivillige DJ-repræsentanter fra Bornholm og efterfølgende spist til stor tilfredshed for publikum, der nød de lækre smagsprøver.

Plads til jagt og fiskeri?

Sideløbende med det lille uventede optrin havde jægerforbundet arrangeret en debat om brug af de kommende beskyttede og især strengt beskyttede områder i henhold til EU’s Biodiversitetsstrategi, hvor der skal udpeges 30 pct. beskyttet natur på både land- og havarealet, hvor af en tredjedel skal være strengt beskyttet. Så var det helt store spørgsmål jo, hvilke aktiviteter der skal være plads til i disse områder, når de en gang bliver udpeget, og meget specifik om der må jages eller fiskes?

Til at debattere dette spørgsmål havde jægerforbundet inviteret Sebastian Jonshøj, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening (DN), Jens Meilvang, Liberal Alliance, og vicedirektør Torbjørn Eriksen, Friluftrådet. Formand Claus Lind Christensen repræsenterede jægerne i debatten, mens jægerforbundets jagtfaglige chef var ordstyrer.

Sebastian Jonshøj slog med det samme fast, at der ikke skal være rekreativ jagt i strengt beskyttet natur, mens jagten kan være et forvaltningsredskab til opnåelse af målsætningerne for de enkelte strengt beskyttede områder, herunder især i forhold til hjortevildtet. Strengt beskyttede områder skal ifølge DN udpeges alene for naturens og biodiversitetens skyld, men der sagtens kan drives jagt i de beskyttede områder, der også skal udpeges.

Jens Meilvang mente, der skal være plads til både jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder. Han forudså desuden, at der vil blive brug for at inddrage private arealer, hvis der skal udlægges 10 pct. strengt beskyttet natur på land. Her mente han, at lodsejerne næppe vil afstå deres ret til jagten og i hvert fald ikke uden kompensation. Jens Meilvang var også af den overbevisning, at jagt og biodiversitet sagtens kan gå hånd i hånd.
Torbjørn Eriksen indtog det standpunkt, at vi er langt fra naturmålene endnu. Han mente også, at nogle typer aktiviteter skal kunne diskuteres case by case, og at der skal være vægtige grunde til at forbyde jagt. Han argumenterede også for solid lokal borgerinddragelse for at sikre den folkelige opbakning. En polariseret debat går kun ud over naturen.

Claus Lind Christensen indtog ikke overraskende det synspunkt, at jagten ikke på forhånd skal udelukkes fra strengt beskyttede områder, men var også åben over for en case by case-tilgang i forhold til jagt, men også i relation til øvrige friluftsaktiviteter. Vi vil ikke udelukkes som samfundsgruppe i de strengt beskyttede områder uden solid faglig begrundelse.

Sanketur og grill

Lørdag var Nikolaj Kirk på sanketur i Allinge og omegn sammen med en flok børn og voksne. Arrangementet var et samarbejde mellem Friluftrådet og Danmarks Jægerforbund. Efter sankningen af diverse urter blev der tilberedt grillet hakket vildtkød med diverse urter. Samtidig med madlavningen deltog Friluftsrådets direktør, Winni Grosbøll, Rosa Lund fra Enhedslisten og jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, i en samtale med Nikolaj Kirk om naturdannelse, vildt, jagt og friluftsliv.

Efter dette arrangement tog de frivillige DJ-repræsentanter atter over med grill af rågebryster og råbuk, denne gang uden udefra kommende happening, inden Folkemødet lukkede og slukkede lidt senere på dagen.