Offentliggjort den: 06. juli 2023

DCE fortsætter med at rådgive miljøministeren

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, har endnu engang vundet miljøstyrelsens udbud om rådgivning og forskning indenfor vildtforvaltning og fortsætter derfor med at rådgive Miljøministeren om emner indenfor området.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

Vildtforvaltning kræver et fagligt solidt grundlag. Det grundlag skal DCE skal igen levere i form af viden og forskning, da de endnu engang har vundet opgaven, der netop har været i udbud. Herved sikres at en årrække af opbygget viden om emnet indgår i det fremtidige arbejde. Rådgivning og forskning fra DCE skal sammen med input fra relevante interesseorganisationer være fundamentet som ministeren og beslutningstagere står på når, der træffes beslutninger indenfor vildtforvaltningsområdet. Beslutningerne har betydning for vildtforvaltningen i praksis, og kan få direkte indflydelse for en række interessenter og aktører indenfor natur og vildtforvaltningsområdet. 

Kontinuitet i opgaven med at yde rådgivning og forskning til Miljøministeren er et nøgleord, fordi det tager mange år at opbygge den ekspertise der er nødvendig. Vildtforvaltning består ofte af lange og komplekse processer, der strækker sig over flere år eller årtier. Det er derfor altid med bekymring, når denne type opgave sendes i udbud. Senest har vi f.eks. set at opgaven med at undersøge faldvildt har skiftet imellem flere institutioner i løbet af ganske kort tid. Det er uhensigtsmæssigt, fordi det kræver store investeringer at opbygge de nødvendige kompetencer og den erfaring, der skal til for at løse opgaverne kvalificeret. Måske er tiden endda inde til opgør med det ofte rigide udbudsregime for disse opgaver, der i mange tilfælde er få eller blot én institution, der rent faktuelt kan løse. I stedet kunne der opstilles klare mål og rammer for de institutioner, der besidder kompetencerne og erfaringen. Vi ser desværre for ofte, at der bruges mange unødige ressourcer på udformning af udbudsmateriale til opgaver. I vores øjne kunne det løses langt mere effektivt ved at der afgives bestillinger hos de institutioner, der har kompetencen til at løse opgaven. Særligt indenfor områder hvor der er tale om så specialiseret et stykke arbejde. Det ville også frigive flere midler til arbejdet med løsningen af den enkelte opgave. Samfundsøkonomisk set kunne det gøres bedre og uden en masse spildte ressourcer på bureaukratiske tilgange. 

DCE's kontrakt rummer også muligheden for at universitetet skal løse ad hoc opgaver. Jægerforbundet håber at det bl.a. resulterer i mere understøtning af bestandsovervågning da der mangler data for en række arter for at kunne vurdere deres trivsel, og om national og internationale målsætninger indfries. Det gælder f.eks. for hjortevildtet.      

Jægerforbundet ønsker DCE tillykke med at have vundet udbuddet og ser frem til fortsat og styrket samarbejde.

Få mere information her