Offentliggjort den: 20. november 2023

CIC-trofæopmålere mødtes i Jagtens Hus

Møde blandt Danmarks CIC-trofæmålere udmundede bl.a. i styrket samarbejde om Jægers bukketopti og indstilling af en ekstra dansk Senior Trophy Judge.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Nicholai Vigger Knudsen

Danmarks Jægerforbund er medlem af Det Internationale Jagtråd, CIC, som står for Conseil International de la Chasse. I kraft af medlemskabet måler jægerforbundet efter organisationens regler, og derfor kan man - uanset hvor i verden et trofæ er nedlagt - altid sammenligne opmålingsdata.

Ultimo oktober 2023 arrangerede Danmarks Jægerforbund et fællesmøde for alle landets CIC-trofæopmålere. Målet var at drøfte fremtidigt samarbejde og at informere om efteruddannelse, der skal sikre en fælles forståelse for de internationale opmålingsregler. Danmarks Jægerforbund havde til dagen hyret Fritz Heje Hansen som underviser. Fritz er samtidig CIC´s danske Senior Trophy Judge (STJ) – hver nation har minimum en STJ, samt et antal Certified CIC Measurers (CCM) eller på dansk: ”Trofæopmålere”.

I Danmark har vi i alt ti CIC-trofæopmålere, hvoraf de seks deltog på mødet i Jagtens Hus. Nicholai Vigger Knudsen fra Danmarks Jægerforbund faciliterede dagens arrangement, og Paul Carsten Petersen var med som leder for den danske CIC-delegation.

Ekstra dansk Senior Trophy Judge (STJ)

På mødet oplyste Fritz Heje Hansen, at han efter drøftelse med Paul Carsten Petersen ønskede at få Hans-Jørgen Kirstein som ekstra STJ i Danmark, både for at sikre en kontinuitet og en sikkerhed for dansk deltagelse på TEB-møder. Der var en generel opbakning til Hans-Jørgen Kirstein som STJ, så Danmark har nu to Senior Trophy Judgees i CIC. En fordel ved at have to STJ er i øvrigt, at Danmark har en større mulighed for at få indflydelse. Hans-Jørgen Kirstein indstilles som Danmarks Senior Trophy Judge nummer to på CIC’s delegationsmøde i december 2023.

I forbindelse med et nyt CIC-trofæopmålingssystem, oplyser CIC, at de påtænker at igangsætte udvikling/opgradering af CIC's eksisterende system. Mødedeltagerne ønskede en national fælles database i dansk CIC-regi, hvor dataene kan deles med DJ, NSK, CIC, mv.

Trofæopmåling er også dataindsamling

Ifølge jægerforbundets jagtfaglige chef, Niels Søndergaard, anerkender DJ trofæjagt som et væsentligt led i en kvalificeret vildtforvaltning, og her kan efterstræbelse efter stærke og gamle trofæer være et af midlerne.

- Vores mål med trofæopmåling er også, at DJ får sikret sig data, så vi også i fremtiden kan levere data for at understøtte og hjælpe forskning på vildtforvaltningsområdet. Derudover er det altafgørende, at vi får knyttet trofæopmålerne tættere til organisationerne og ikke mindst får sikret en facilitering af kalibrering af opmålingerne, så de fortsat er ensartede. Vi har et fælles ansvar for at CIC-opmålinger lever op til den troværdighed, de skal have, siger Niels Søndergaard.

Fokus på bukketopti i Jæger

I forhold til Danmarks Jægerforbunds årlige bukketopti forespurgte jægerforbundet om CIC-trofæopmålerne var interesseret i en fælles trofæopmåling, hvor opmålerne én til to gange om året gennemgår kandidaterne til bukketopti og derefter indsender oplysningerne til jægerforbundet.

Paul Carsten Petersen undersøger i samarbejde med jægerforbundet om muligheden for en samlet udarbejdelse af bukketoptidata fra CIC-trofæopmålerne, som jægerforbundet kan bruge til deres årlige bukketopti i Jæger. En gennemgang af toptikandidaterne vil med fordel kunne ske på de to årlige danske CIC-trofæopmåler møder.

Alt i alt en spændende og informativ dag med god stemning, hvor der også var tid til at dele erfaringer med forskellige redskaber til opmåling. Fritz Heje Hansen opfordrede til at trofæopmålerne fremover mødes to gange om året. Hele arrangementet var faciliteret, planlagt og betalt af Danmarks Jægerforbund.