Offentliggjort den: 15. september 2023

Brev til naboen

Da Henrik M. Thomsen og hans jagtkammerater i 2018 startede et jagtkonsortie på Stevns, tog de kontakt til både jagtnaboer og beboere i området – og det har givet bonus.

Tekst: Thomas Lindy Nissen
Foto: Thomas Lindy Nissen, m.fl.

Som jagtleder for et jagtkonsortie på Stevns sætter Henrik M. Thomsen et godt naboskab højt. Hvert år inden jagtsæsonen taler han med jagtnaboerne og lægger derudover et brev i de ikke-jagende naboers postkasser. I det oplyser han bl.a., på hvilke dage der afholdes jagter.

- I brevet opfordrer jeg også til, at man kontakter mig, hvis der skulle være spørgsmål, eller man har brug for hjælp, fortæller han.

Det kunne eks. være at en bosiddende nabo ser nødstedt råvildt, en ræv med skab eller en forhutlet fasan.

Hyggekonsortie

Da han og hans venner overtog jagten, var noget af det første de gjorde, at tage kontakt til nabojægerne.

- Det resulterede i nogle fede aftaler, hvor vi bl.a. er blevet enige om, at vi kan hente fuglevildt, der falder over skellet. Ja, det gælder såmænd også for råvildt, der forender hos naboen, men her er aftalen, at vi lige ringer først, så vi ikke kommer til at forstyrre hinandens jagt, forklarer han.

Derudover har nabojægerne også stillet marker til rådighed for marktræning af konsortiets stående hunde. Konsortiet består – på nær et enkelt medlem – kun af jægere, der kendte hinanden på forhånd, og de ni medlemmers primære formål med konsortiet er, at de skal hygge sig, mens de er på jagt.

- Der er en vis form for frihed i at kende naboerne og nabojægerne og vide, at der er god stemning omkring det, vi laver. Det hjælper hyggen meget på vej, fortæller Henrik.

Mulighed for tilpasning

Det er dog ikke kun på det jagtlige plan, at Henrik og jagtkammeraterne har haft positive oplevelser ved den åbne tilgang til omverdenen.

- Fra nogle af vores ikke-jagende naboer, der har heste, har jeg fået fortalt, at de f.eks. tilpasser deres rideture, så de ikke rider på de dage hvor vi holder jagt, mens en anden nabo, som interesserer sig for hunde, gerne benytter lejligheden til at komme ud og se vores hunde arbejde på jagterne, nu hun har jagtdatoerne, fortæller han.

Rødvin til de nærmeste

Henrik foreslår i øvrigt, at konsortier, der måske har flere fasaner på paraden end konsortiemedlemmerne selv kan bruge, nu og da tilbyder naboerne en fasan eller to.

- Det vil helt sikkert kunne gøre naboskabet endnu bedre, konstaterer han og fortæller derefter, at man i hans konsortie dog ikke har vildt tilovers, efter at paraden er fordelt.

- Ved juletid ønsker vi i stedet glædelig jul med en flaske rødvin til de naboer, der bor tættest på vores remiser og dermed oplever størst forstyrrelse, når vi holder jagt, siger han.

I konsortiet har de også overvejet at invitere ikke-jagende naboer med på den årlige familiejagt. Det er en jagtdag, der ikke har så meget fokus på selve jagten, mens børnenes og hundenes frie leg er i højsædet.

- Men der lå grænsen alligevel, for vi ville ganske enkelt blive for mange deltagere sådan en dag, fortæller han.

Fuld bonus

- Som jæger synes jeg, det er alle jægeres pligt, at sørge for at jagt forsat bliver opfattet positivt hos den ikke-jagende del af befolkningen, og det her er en af måderne, vi kan gøre det på, siger han og opfordrer til, at vi jægere er åbne omkring, hvad vi går og hygger os med.

- Det giver bonus. Vi har i hvert fald et rigtigt godt forhold til både til nabojægerne og til vores "civile" naboer, slutter han.