OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. maj 2023

Bidrag til at reducere høstdrab

Landmænd, lodsejere, maskinførere og andre opfordres til at deltage i spørgeskemaundersøgelse om høstdrab.

I forbindelse med slåning og græshøst omkommer der hvert år et stort antal rålam, harekillinger og jordrugende fugle, men med de rigtige metoder under græshøsten kan vi beskytte vildtet. Hjælp nyt projekt ved at deltage i spørgeskemaundersøgelse.

Ved høst af græs i perioden medio maj til ultimo juli er der ekstra stor risiko for at skade eller dræbe vildt på marken. I forbindelse med slåning og græshøst omkommer der hvert år et stort antal rålam, harekillinger og jordrugende fugle samt deres æg.

Netop høstdrab af rålam er endnu mere relevant, efter det for nyligt er opgjort, at bestanden af rådyr i Danmark er faldet med 40 pct. de senere år. Det er primært i forbindelse med græshøst i maj og juni at udfordringen er størst, da det er her andelen af nyfødte rålam er størst - jf. figuren her:

Kilde: Olesen, C.R. m.fl. 2017 link: Høstdrab af rådyr.

En dansk undersøgelse fra 2016 estimerede omfanget af høstdrab til at ligge mellem 8.000 og 20.000 rålam årligt, svarende til 18 procent af den samlede bestand. Tilsvarende undersøgelser i Sverige, Polen og Tyskland har estimeret omfanget af høstdrab til årligt at ligge mellem 15 og 44 procent.

Afværgemetoder skal undersøges

Der er tidligere afprøvet flere afværgemetoder, men omfanget og effektiviteten af disse metoder er dårligt belyst. Et nyt projekt mellem SEGES, Danmarks Jægerforbund, Teknologisk Institut og Scandinavian Drone Solutions skal afprøve nye afværgemetoder, men også afdække brugen samt erfaringer med kendte afværgemetoder.

For at få udviklet en afværgemetode som dels er effektiv, men også praktisk anvendelig for brugerne inviteres landmænd, jægere og maskinstationer til at dele deres erfaringer med vildtvenlig høst i nærværende spørgeskema.

Vi håber, du vil bruge 5-7 min på at udfylde spørgeskemaet, som du finder i linket lidt længere oppe i teksten. I slutningen af maj vil vi blandt de indkomne besvarelser (med mailadresse angivet) trække lod om 3 flasker god vin samt et gavekort på 1000 kr. til køb af produkter i Danmarks Jægerforbunds webshop.

Projektet er finansieret af Jægernes Naturfond.

Landbrugsstyrelsen har udgivet en vejledning om hvordan man kan undgå at skade vildt ved høst Læs den her.