OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. maj 2023

Begravelse af livet i Agersø Sund

Selvom miljøministeren endelig har fået øjnene op for konsekvenserne ved RGS Nordics forurening af Agersø Sund, kommer der til at gå flere år, inden det stoppes – flere jægere var i weekend med til en symbolsk begravelse af livet i det forurenede sund.

Tekst og Foto: Thomas Lindy Nissen

Agersø Sund har i årevis og med myndighedernes godkendelse været udsat for massive kemikalieudledninger fra RGS Nordic. Udledningerne, der primært stammer fra den norske olieindustri, har været medvirkende til, at Agersø Sund (ud for Stigsnæs på Sydvestsjælland) nu er ødelagt. Ifølge lokale fiskere og dykkere m.fl. er der stort set ikke længere liv tilbage under havoverfladen, men alligevel fortsætter udledningerne i havet.

Minister anerkender problemet

RGS Nordic importerer årligt tonsvis af spildevand med bl.a. olierester fra Norge, Sverige og England. Spildevandet renses og fortyndes med grundvand – i virksomhedsterm kaldet procesvand – så det overholder miljøgodkendelsens grænseværdier, inden spildevandet ledes ud i Agersø Sund. Her har myndighederne ifølge miljøgodkendelsen givet tilladelse til en såkaldt blandingszone, hvor bl.a. barium, PHOS og PHAS udledes og blandes op med havvand.

Miljøminister Magnus Heunicke har sagt, at Danmark ikke længere skal importere farligt spildevand. Til trods for det udløber RGS Nordics tilladelse først om 2½ år. Efter udledningerne er stoppet, vil det antageligvis tage 50-100 år, inden naturen i Agersø Sund er genoprettet.

- RGS Nordic har i årevis fået lov til at udlede miljøfarlige stoffer i Agersø Sund, fordi landspolitikerne og deres embedsmænd har sovet i timen og overladt ansvaret for at udstede miljøtilladelser til lokalpolitikere og lokale embedsmænd, som ikke er uddannet til at gennemskue de meget indviklede og ofte uforståelige regler og analysemetoder, der gør sig gældende for udledning af miljøfarlige stoffer, sagde formand for Jægerrådet i Slagelse Kommune, Kim Jepsen.

Han var tilstede på stranden, da borgerne sammen med Greenpeace begravede livet i Agersø Sund ved en symbolsk begravelse søndag den 14. maj.

Greenpeace ind i sagen

Foreningen Rent Havmiljø Nu har i årevis kæmpet for at få forureningen stoppet, og nu er Greenpeace også gået ind i sagen. Som et statement over områdets katastrofale miljømæssige tilstand - og for at rette opmærksomhed mod det faktum, at udledninger fortsætter i yderligere 2½ år, selvom ministeren har erkendt problemet - afholdt Greenpeace m.fl. derfor den symbolske begravelse af livet i Agersø Sund.

Begravelsestalen blev forestået af “præst” Henrik Toft på havoverfladen i den såkaldte blandingszone, hvor giftstofferne bliver udledt. Mere end 60 fartøjer, lige fra havkajakker over fiskekuttere og sejlbåde til havjagtspramme, havde fundet vej til aktionen, der også bestod af en demonstration på stranden ud for det sted, hvor virksomheden udleder det forurenede spildevand. Efter begravelsestalen var der kranseudsmidning og sang, efterfulgt af et minuts larm fra bådenes horn.

Blandt deltagerne var der flere jægere, både på land og i bådene. På land var som nævnt Kim Jepsen, men også Ole Thorbjørn Petersen – jægerforbundets repræsentant i Grønt Naturforum i Slagelse Kommune – mens bl.a. formand for Korsør Strandjagtsforening, Karsten Søvang, og hans jagtkammerat Morten Hansen var at finde på vandet.

- Selvom jeg ikke selv får glæde af at se naturen i området blive genoprettet i min levetid, så synes jeg alligevel, jeg overfor kommende generationer har pligt til at være med til at gøre opmærksom på problemet, sagde Karsten Søvang.

Påvirkning af det politiske system

- Efter en længere periode med læserbreve i dagbladet Sjællandske, hvor Jan Jørgensen, fisker på Agersø, klagede over manglende fisk i Agersøsund, satte Danmarks Naturfredningsforening (DN) RGS Nordic på dagsordenen på mødet i Grønt Naturforum den 2. juli 2020, fortalte jægerrådsformanden.

Kommunen bevilgede efterfølgende 100.000 kr. til en undersøgelse af Agersø Sund. Da resultatet af undersøgelsen kom på bordet, rullede lavinen.

- Derefter fik vi i jægerrådet travlt med at påvirke det politiske system, både lokalt, nationalt og i Danmarks Jægerforbund. Sammen med de andre grønne organisationer nåede vi et højdepunkt i denne weekend, og nu er der vist ikke nogen, der kan sige, at de ikke har hørt om forureningen af Agersø Sund. Så må vi bare håbe at politikerne tør træffe en beslutning, der endegyldigt stopper muligheden for at andre virksomheder får lignende favorable miljøtilladelser i fremtiden, konstaterede han.

  • TV Avisen var også forbi Agersø Sund - se indslaget 09.48 minutter henne i indslaget her

Han fortalte endvidere, at da Slagelse Kommune – efter stort pres fra borgerne – gik til Miljøstyrelsen, erkendte styrelsen, at der vist nok var nogle ting, man ikke havde orienteret kommunen godt nok om. Det betyder, at RGS Nordic formentlig må stoppe rensning af norsk boreslam.

DJ på naturens side

I kraft af sit medlemskab af Grønt Naturforum holdt Ole Thorbjørn Petersen en tale for demonstranterne på stranden. I talen kom han bl.a. ind på forummets arbejde i forbindelse med at få udledningerne stoppet, ligesom han – som repræsentant for jægerne – kom ind på vigtigheden af et rent havmiljø, hvis vi fremadrettet skal kunne høste af naturens overskud.

Morten Hansen er, udover at være jæger, også dykker og har med egne øjne set tragedien under overfladen i sit fulde omfang:

- Tidligere dykkede jeg meget i Agersø Sund og Storebælt, hvor jeg havde store oplevelser med enorme mængder af fisk, både torsk, pighvar, multer og mange andre. Men de fisk er nu stort set væk fra farvandet. I dag er jeg helt holdt op med at dykke derude, fortalte han.

- Det er takket være foreningen Rent Havmiljø Nu, som i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, DN og Danmarks Jægerforbund, fik åbnet politikernes øjne for problemet, at vi nu kan få stoppet den miljøkatastrofe, der udspiller sig i Agersø Sund, konstaterede Kim Jepsen.

- Og så får vi samtidig stoppet oppumpning af de 1 million kubikmeter godt drikkevand (af industrien kaldet procesvand, red.), som bruges til at rense og fortynde spildevandet med, så det overholder grænseværdierne, inden det ledes ud i naturen, sluttede Kim Jepsen.