Offentliggjort den: 10. august 2023

August-tælling af grågæs i hele Danmark

I weekenden den 19.-20. august 2023 gennemføres en NOVANA-tælling af vandfuglene i Vadehavet samt en optælling af grågås, skestork og klyde i resten af landet. Jægere over hele landet opfordres til at bidrage med observationer.

Tekst: Iben Hove Sørensen
Foto: Jan Skriver

Sidste år deltog omkring 200 optællere, heraf mange jægere, i en landsdækkende optælling af den danske sommerbestand af grågæs. Denne tælling blev udført som et led i det internationale forvaltningssamarbejde om grågås, og der blev i alt optalt 141.000 grågæs i Danmark.

Rapporten fra optællingen kan findes via dette link (på engelsk): Summer count of Greylag Geese in Denmark 2022.

Gåsetællingen sidste sommer indgik ikke i det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA), men nu er grågåsen som noget nyt inkluderet i augusttællingen under NOVANA-programmet. Tidligere blev gæssene optalt i forbindelse med en landsdækkende optælling i september.

Deltag i tællingen

Oplysninger om rastende grågæs observeret i weekenden d. 19.-20. august ønskes fra alle områder i Danmark. Det samme gælder observationer af klyde og skestork. Har du lyst til at deltage i tællingen, skal du blot indberette dine observationer i DOFbasen.

Forhåbentlig vil det ved næste gåsetælling, som forventes at finde sted i 2025, også være muligt at bidrage via Danmarks Jægerforbunds app.