Offentliggjort den: 28. juni 2023

Åbent Hus på Herning Jagtcenter

Herning Jagtcenter er et af Jyllands største centre for flugtskydning med haglgevær og på bane med jagtriffel. Den 1. juli er der åbent hus med mulighed for at prøve forskellige aktiviteter.

Herning Jagtcenter råder over både flugtskydnings- og riffelbaner, og er tilknyttet de tre jagtforeninger Herning Jagtforening, Haunstrup Jagtforening og Sunds Jagtforening. Banens drift varetages af mere end 30 frivillige medhjælpere og skydeinstruktører.

Når Herning Jagtcenter slår dørene op til Åbent Hus på lørdag den 1. juli, får gæsterne mulighed for at prøve kræfter med både riffel- og haglbanen. Adressen er Bredvigvej 8, Ørre, 7400 Herning, og arrangementet varer fra kl. 10.00-16.00.

Riffelbanen

Jagtcentret har et moderne skydeanlæg til træning med jagtriffel, både til bevægelige og faste mål og med elektronisk markering. Der er flere baner, og seneste nyhed er en såkaldt grisebane. På 50 meters afstand kan der skydes på en bevægelig skydeskive (formet som et vildsvin). En meget populær træningsmulighed for jægere. Denne dag er der gratis skydning på grisebanen. Hjortebanen, som den kaldes, bruges af mange jægere til træning med riflen og mange jagtforeninger fra hele landet kommer til HJC for at træne. De øvrige muligheder på riffelbanen er også tilgængelige denne dag, og der vil være instruktører på alle baner.

Haglbanen

Jagtcentret har også en række forskellige baner til flugtskytterne eller jægere, som vil træne med haglgeværet. Der er traditionelle jagtbaner, sportingbaner, OL-trapbaner og Nordisk Trap. Ved Åbent Hus kan alle få lejlighed til at skyde på banerne. Det er ikke et krav, at man har jagttegn til haglskydning, og der vil være instruktører på alle baner. Det er en god mulighed for som jæger at lære sit haglgevær bedre at kende, men også for ikke-jægere, som måske har set OL-skydning i TV og fået lyst til at prøve sporten.

Centret er vært med grillpølser, en øl/vand og der er selvfølgelig som altid kaffen på kanden. Hele dagen vil man kunne møde aktive skytter, instruktører og repræsentanter for bestyrelsen, som kan fortælle om baneanlægget og vejlede nybegyndere, som får lyst til at prøve.