OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. marts 2023

90 pct. af danskerne accepterer jagt

En netop gennemført analyse af befolkningens holdning til jagt viser, at 90 pct. af den danske befolkning accepterer jagt.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Danmarks Jægerforbund har gennemført en undersøgelse af befolkningen holdning til jagt. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1011 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 20. - 22. januar 2023.

Analyse viser, at 9O pct. af befolkningen accepterer jagt i en eller anden udstrækning, 5 pct. svarede, at de ikke accepterer jagt, mens de sidste 5 pct. svarede, at de ikke ved det.

At 90 pct. af befolkningen accepterer jagt er set fra Danmarks Jægerforbunds synspunkt særdeles positivt. I Danmark indløser 3pct. af befolkningen indløser jagttegn, og jægerne derfor til stadighed er afhængige af, at jagten opfattes positivt.

- I både 2018 og 2019 gennemførte vi lignende undersøgelser, og sammenligner vi resultaterne ses, at befolkningen accept er stabil. Udviklingen er gået fra, at 91 pct. accepterer jagt til 90 pct., hvilket vi ser det som en stabil og god opbakning til jagten, siger jægerforbundets formand Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Vi vil i den kommende tid dykke ned i alle undersøgelsens detaljer, for vi kan naturligvis ikke hvile på laurbærrene, da vi konstant skal følge med tiden, og være i en fortsat dialog med den øvrige del af befolkningen om jagten. Når den nærmere afklaring er på plads, vil resultaterne blive debatteret i organisationen, for det er en fælles opgave for alle jægere at sikre den gode opbakning til jagt.