OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. marts 2022

Vær OBS på lærkepletter og vibelavninger

Lærkepletter og vibelavninger er i begge tilfælde bare pletter i en tilsået mark, hvor der ikke er plantedække. De kan både opstå sporadisk, eller de kan etableres, når markarbejdet alligevel er i gang, og giver dyrene bedre muligheder for at bygge rede og finde føde.

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet en række faktaark med inspiration til dig, der via gennemtænkt natur- og vildtpleje gerne vil gøre noget godt for biodiversiteten på dit terræn. Ét af de emner, der er aktuelle lige nu, er fokus på lærkepletter og vibelavninger. Lærkepletterne er ofte placeret på tørre områder, mens vibelavningerne anbringes, hvor der er mere fugtigt. Her vil der opstå en lysåben vegetation i den ellers tætte afgrøde.

Ved at etablere lærkepletter og vibelavninger i afgrøden bliver der skabt bedre muligheder for, at de jordrugende fugle kan bygge rede og finde føde inden for en relativt kort afstand. Lærken benytter sig gerne af de tørre pletter, mens viben drager fordel af de små fugtige områder. Da biller og andre smådyr som lever på jordoverfladen, samt frøholdige enårige planter også har gavn af tiltaget, skabes der altså en plet, som kan byde på føde til både kyllinger og voksne fugle.

Desuden nyder harer, råvildt og andre fuglearter også godt af dette tiltag.

Få masser af inspiration

Læs flere faktaark og få masser af inspiration til gennemtænkt natur- og vildtpleje på siden Viden om markvildt.