OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. maj 2022

Våbendanmark står stadig i kø hos Politiet

Seneste opgørelse lyder på 43.911 ubehandlede sager hos PAC. Til gengæld er andelen af jægere, der står i kø, mindre end hidtil antaget.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I sidste uge var der atter kaldt til møde mellem Politiet og repræsentanter for Våbendanmark - heriblandt Danmarks Jægerforbund, som var repræsenteret af Marie-Louise Achton-Lyng, formand for DJ's våbenudvalg, samt Nicholai Vigger Knudsen, DJ-våbenkonsulent. På mødet kunne Politiet fremlægge de seneste tal og give en status for arbejdet med at rette op på det våbenregister, som nedsmeltede ved ibrugtagningen i januar.

Politiet oplyste, at der i perioden fra 18. januar og frem til 20. maj 2022 har ophobet sig i alt 43.911 ubehandlede sager i systemet. Heraf er de cirka 11.000 dog anmeldelser af glatløbede haglvåben, hvilket derfor ikke har nogen reel betydning for brugerne. Resten fordeler sig blandt de forskellige aktører inden for Våbendanmark.

Men hvor vi tidligere har berettet, at anslåede 20.000 jægere står i kø til at få udstedt en våbentilladelse, ser virkeligheden dog ikke helt så dyster ud. Det viser i hvert fald de seneste tal. Ifølge disse afventer nemlig 7.695 tilladelser til jagtvåben, det være sig både nyindkøbte våben og fornyelser af allerede eksisterende tilladelser. I alt 2.266 tilladelser til jagtvåben er blevet udstedt i løbet af den cirka fire måneder lange periode. Desuden afventer 1.841 EU-våbenpas at blive ekspederet, og i løbet af perioden er 1.553 blevet udstedt.

Politiet havde også fundet frem til alderen på den ældste verserende sag i forb.m. ansøgning om tilladelse til et jagtvåben: 111 dage, mens højeste ventetid på et EU-våbenpas lyder på 76 dage. Vandelsgodkendelse af nye jagttegnsløsere må forventes at vare 3-4 gange så lang tid som normalt.

Holder fast i juni-løsning

På mødet beklagede Politiets repræsentanter endnu en gang den for alle parter ulykkelige situation og forsikrede om, at man stadig har en klar forventning om, at udfordringerne med våbenregisteret er løst ved udgangen af juni 2022.

På grund af nedbruddet behandles sagerne lige nu manuelt, og til det har Politiets Administrative Center (PAC) løbende indsat ekstra bemanding. Således ansatte PAC 10 vikarer den 1. februar 2022, yderligere 15 vikarer den 1. maj 2022 og 10 ekstra den 23. maj 2022, altså 35 ekstra medarbejdere, der kan hjælpe med at sagsbehandle ansøgninger om våbentilladelser, mv. I alt beskæftiger 60-65 medarbejdere sig i dag med sagsbehandling af våbentilladelser. 12-15 medarbejdere beskæftiger sig med test, udvikling og implementering af systemet. Derudover arbejder 4-5 medarbejdere med projektledelse, driftsanalyse, kommunikation og behandling af folketingsspørgsmål, mv.

5. juli 2021 vs. 1. juli 2022

På mødet blev der desuden én gang for alle rammet en pæl igennem en myte, som synes opstået via skriverier på bl.a. sociale medier og en artikel i Mit Jagtblad. Heraf fremgår det, at det hele tiden har været aftalen mellem Politiet og leverandøren, Netcompany, at systemet først skulle leveres den 1. juli 2022 - altså et halvt år efter den de facto ibrugtagning.

Det kan Politiet imidlertid pure afkræfte og forklarer, at fristen for aflevering har været flyttet flere gange undervejs. I den oprindelige kontrakt var leveringsdatoen 5. juli 2021. Da man nærmede sig den oprindelige tidsfrist stod det imidlertid klart, at det ikke kunne lade sig gøre. Derfor blev datoen skubbet, så overtagelsesprøven skulle ske hen over november og december 2021 med idriftsætning den 18. januar 2022 – hvilket skete, selvom systemet ikke bestod overtagelsesprøven. Ifølge Politiets oplysninger er Justitsministeriet og retsudvalget løbende blevet orienteret om disse ændringer.

Det ikke-funktionsduelige system blev implementeret den 18. januar både for at kunne efterleve EU-lovgivningen og for at undgå dagbøder. Ifølge Politiets oplysninger har der tidligere været forhandlinger med EU-kommissionen om at få skubbet fristen for implementeringen i Danmark. Men da det ultimo 2021 stod klart, at systemet ikke kunne nå at være operationelt på lanceringsdatoen den 18. januar, var det ifølge Politiet ikke muligt at søge EU-kommissionen om endnu en udsætning.