Offentliggjort den: 22. november 2022

Undersøgelse om jagtudøvelse

I løbet af efteråret vil tilfældigt udvalgte jægere modtage en invitation via e-Boks til deltagelse i landsdækkende undersøgelse.

Tekst og Foto: Niels Søndergaard

I løbet af efteråret gennemfører Københavns Universitet for Miljøstyrelsen en stor landsdækkende undersøgelse blandt danske jægere om jagtudøvelse i Danmark. Undersøgelsen handler om jagtudøvelse generelt og har også fokus på de økonomiske aspekter af jagt.

Tilfældigt udvalgte jægere vil i deres e-Boks modtage en invitation til at deltage i undersøgelsen og vil dermed få mulighed for at give deres input til fremtidig jagtforvaltning i Danmark. Undersøgelsens forfattere håber på stor tilslutning, så dens resultater bliver så repræsentative og robuste som muligt.

Så hold øje med din e-Boks og se, om du bliver udvalgt til at deltage.