OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. juli 2022

Udsætning – dette skal du være OBS på

Sæsonen for udsætning er i gang, og der er mange ting ud over selve den daglige pasning af det udsatte vildt, man skal være opmærksom på.

Tekst og Foto: Lene Midtgaard

Når du har sat fjervildt ud - skal du inden for en uge anmelde udsætning til Miljøstyrelsen. Indberetningen foretages elektronisk på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er vigtigt at du husker at indberette din udsætning. Først og fremmest fordi det er lovpligtigt, men også fordi det var var en af de aftaler som blev indgået under det seneste udsætningsforlig, som var med til at sikre det der kunne skabes enighed om et forlig blandt organisationerne i Vildtforvaltningsrådet.

Det næste du skal huske er at føre optegnelser over din udsætning. Det vil sige, at du på et kort markerer dine udsætningspladser, f.eks. med et tal. På et andet ark skriver du ned hvor mange stykker fjervildt der er udsat på hvilke udsætningspladser og på hvilke dage. Disse papirer skal du ikke sende ind nogen steder men beholde selv. De skal gemmes i to år og hvis Fødevarestyrelsen en dag kommer på kontrolbesøg, vil de forlange at se dem.

Du finder et udkast til optegnelser over udsætning her (du skal kun finde et brugbart kort selv).

Køb dansk!

Danmarks Jægerforbund opfodrer til at man køber fjervildt produceret og opvokset i Danmark. Den danske bekendtgørelse om opdræt af fjervildt har fokus på at fjervildt opdrættet i Danmark skal opdrættes under forhold, der gør dem bedst muligt egnede til at begå sig i naturen efter udsætning. Der er krav til berigelse i form af vegetation og eksempelvis siddepinde i løbegårdene i fasanopdræt. Blandt andet skal fasankyllinger senest når de er fire dage gamle have adgang til en overdækket forgård, som skal tilføres miljøberigelse, for eksempel i form af græstørv.

Kyllingernes ”pecking drive” gør at de straks undersøger den berigelse de bliver præsenteret for. Undersøgelser viser, at fasaner som har mulighed for at fange insekter og æde frø og plantedele under opdrætsperioden, giver en bedre udvikling af deres fordøjelsessystem og gør dem mindre afhængig af supplerende fodring da de er bedre i stand til at håndtere og fordøje naturlige fødeemner.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om udsætning, sporbarhed, biotopplaner, anmeldelse af udsætning eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte Danmarks Jægerforbund på 88887500, så hjælper omstillingen med at finde en medarbejder, der kan besvare dit spørgsmål.