OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. december 2022

To millioner kroner på vej til skydebanerne

Miljøstyrelsen uddeler knap to millioner kroner til 14 skydebaner landet over. Pengene skal gå til støjdæmpning, nye skydehuse og udskiftning af gamle kastemaskiner.

Tekst: Miljøstyrelsen

Fjorten jagtforeninger rundt om i landet kan gå i gang med at detailplanlægge og bestille håndværkere til de projekter, der skal forbedre deres flugtskydebaner, i det nye år. De fjorten foreninger har til sammen fået tilsagn om støtte på knap to millioner kroner fra Skydebanepuljen, som er finansieret af jagttegnsmidlerne. De tre største projekter modtager til sammen 860.000 kr. til støjforebyggelse og nye skydehuse, mens de resterende får støtte til udskiftning af kastemaskiner til lerduer.

Ansøgninger for 2,4 millioner

Miljøstyrelsen, som administrerer ordningen, modtog i alt 19 ansøgninger, og der blev sammenlagt søgt for 2,4 millioner kroner. Fem ansøgere fik afslag bl.a., fordi de havde indsendt ufuldstændige ansøgninger.

Skydebanepuljen blev etableret i 2001, og formålet er at sikre jægerne gode muligheder for at vedligeholde og forbedre deres skydefærdigheder. Det sker typisk gennem støtte til opbygning og forbedring af kapaciteten på de danske flugtskydebaner. Siden 2001 har mere den 200 skydebaneprojekter modtaget tilskud fra puljen.

Se listen over de 14, som får støtte i 2023: