OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. februar 2022

Tid til regulering af krager og husskader

Nu er det tid til at søge en reguleringstilladelse til krager og husskader, hvis du bor i et område, hvor krager og husskader forvolder skade på den øvrige fauna. Det er nemlig her i det tidlige forår, at effekten af reguleringen af disse to arter er mest effektiv ifht. at opnå en mærkbar effekt på småvildtsarterne.

Tekst: Rasmus Ahlmann Nielsen

I de egne, hvor krager og husskader er en begrænsende faktor for de øvrige vildtbestande, så er februar, marts og april de mest effektive måneder, at udføre reguleringen i. Det er i denne periode, hvor fuglene parrer ud og bliver territoriehævdende, at indsatsen bør lægges. Ved at minimere antallet af territorielle par, som ellers i løbet af foråret udruger og opfostrer et kuld unger, bliver prædationen på byttedyrene på reviret mindsket. Derved øges chancerne for ynglesucces for bl.a. markvildtet, småfugle og mange vand- og vadefugle - altså arter som generelt trænger til en ekstra hjælpende hånd.

Det er muligt at regulere både krager og husskader jf. Vildtskadebekendtgørelsens kapitel 3, §17. Der er dog nogle specifikke krav og undtagelser, som man skal være opmærksom på:

Man skal være opmærksom på, at regulering af krager og husskader kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen. Reguleringen kan kun ske i egne, hvor de forvolder skade på afgrøder eller den øvrige fauna. Reguleringen kan foregå med skydevåben 1 time før solopgang til solnedgang, og med fælder hele døgnet.
Desuden kan Naturstyrelsen give tilladelse til at anvende kunstigt skjul og kunstige lokkefugle. På ejendomme, hvor der er udarbejdet og gennemført naturforbedringer i form af en biotopplan, kan man søge tilladelse til at regulere med brug af fælder i perioden 16.4.-30.4.