OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. februar 2022

Temadag med fokus på bramgæs

Tirsdag den 8. marts afholder MST en temadag med afsæt i den eksplosive vækst af de fredede bramgæs i Danmark - til potentiel gene for lufthavne og landbrug. Danmarks Jægerforbund deltager i arrangementet.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Måske kender du den udmærket - eller også er du én af dem, der har det med at forveksle den fredede bramgås med canadagås og knortegås. Forskellen ligger i detaljen, som man ofte siger - og det er også tilfældet her, hvor bramgåsen adskilles fra de andre på den meget store og hvide kindplet, der dækker det meste af hovedet og den noget mindre krop. I flugt og i modlys kan bramgåsen også forveksles med grågåsen på grund af de relative langsomme vingeslag.

I hvert fald er det sikkert og vist, at populationen af bramgæs, der overvintrer og yngler i Danmark, er vokset kraftigt i antal. Faktisk så meget, at antallet indenfor de seneste årti er tidoblet til cirka 250.000 overvintrende fugle, hvilket skaber problemer for både landbruget og flytrafikken. Fuglene fouragerer nemlig på græsarealer og vinterafgrøder, og skulle en gås på 2-3 kilo ende i en flyvemaskines jetmotor under f.eks. take-off, kan det få katastrofale konsekvenser.

Det er disse bekymringer, der har fået Miljøstyrelsen - i samarbejde med DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi - til at tage initiativ til en temadag om emnet. Dagen afholdes tirsdag den 8. marts 2022 på Dalum Landbrugsskole i Odense, og repræsentanter for Danmarks Jægerforbund har allerede tilmeldt sig arrangementet. Ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside skal temadagen skabe overblik over udviklingen i bestanden og de problemer med skader på afgrøder og forstyrrelser af flytrafikken, som gæssene forårsager. Desuden vil nye forsøg med forvaltningsmæssige rammer og tiltag blive præsenteret.

Du kan læse mere om temadagens program og se, hvordan man tilmelder sig på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der er et begrænset antal pladser til rådighed.