OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. november 2022

Temaaftener om de invasive rovpattedyr

Jægerne er helt afgørende aktører, når det kommer til aktiv forvaltning af invasive rovpattedyr i den danske natur. Kom med til temaaften i Svendborg, Hammershøj og Fredericia. Det er gratis, og alle er velkomne!

Hvor står vi med mårhunden og hvad kan den enkelte jæger gøre? Hvad er status for mink og hvorledes skal vi håndtere vaskebjørn, som nu begynder at dukke op? Disse og andre relevante spørgsmål vil blive stillet - og forsøgt besvaret - på temaaftenerne om invasive rovpattedyr i den danske natur.

Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Miljøstyrelsen, og der vil blive informeret bredt om status, lovgivning og indsatser. Der vil være fokus på de praktiske jagtformer og reguleringsmetoder, som appellerer til jægere med forskellige muligheder og interesser, lige som der naturligvis vil være mulighed for at stille spørgsmål, udveksle erfaringer og bidrage med input til den videre indsats.

Alle interesserede er velkomne og det er gratis at deltage - hvad enten du er medlem af jægerforbundet eller ej. Tilmelding er dog nødvendigt, og det sker i nedenstående links: