Offentliggjort den: 28. oktober 2022

Stadig flere bliver medlem af jægerforbundet

Den årlige opgørelse over antal medlemmer i Danmarks Jægerforbund viser samme gode takter som sidste år - bare en tand bedre. Og så ser det ud til at jagtforeningerne har godt fat i jagttegnskursisterne.

Tekst og Foto: Jacob Munkholm Jensen

Med en fremgang på 2.367 medlemskaber bringer det samlede tal for 2022 os op på det højeste antal i årevis. Sidste år lød den positive fremgang på 945, hvilket markerede vendepunktet, hvor en nedadgående kurve endelig blev knækket. Med et samlet antal medlemskaber på 92.385 i år, er fremgangen altså mere end fordoblet siden sidste år.

Men det er ikke blot medlemskaberne, der er i vækst. Der er også kommet mange flere individuelle medlemmer til. Da en person godt kan have flere medlemskaber på én gang, svarer de 92.385 medlemskaber til i alt 75.093 individuelle medlemmer – hvilket er en medlemsfremgang på 1.789 flere personer i forhold til sidste års tal.

Flertal af kursister medlem af jagtforening

Desuden er der noget der tyder på, at jagtforeningerne rundt omkring i landet er gode til at tiltrække jagttegnskursisterne, hvoraf mange allerede er medlemmer og i fuld gang med at etablere det vigtige netværk af jagtkammerater.

- Generelt ser vi en vækst hele vejen rundt, både blandt ordinære medlemmer og ekstraordinære medlemmer. Men især blandt kursistmedlemmerne, som er kommet ind i forbundet via jagtprøven.dk. Her kan vi se, at rigtig mange af kursisterne allerede er medlem af en jagtforening - faktisk så mange som 60 pct., og det giver rigtig gode muligheder for at fastholde dem når jagttegnet er i hus, siger Karen Friis, direktør i Danmarks Jægerforbund.

Dog viser tallene for 2022 også, at jægerforbundet fortsat mister seniormedlemskaber. I 2022 er der således 7.767 seniorer mod 8.328 sidste år.

- Men det har sin naturlige forklaring i beslutningen om at låse årstallet for hvornår man er seniormedlem - her skal man nemlig senest være årgang 1948, og dem bliver der gradvist færre af, påpeger DJ-direktøren.

De største stigninger ser således ud:

  • 2.367 flere medlemskaber - mod 945 sidste år
  • 1.789 flere medlemmer (hoveder) - mod 357 sidste år
  • 2.708 flere kursister - mod 584 sidste år
  • 206 flere ordinære - mod 80 sidste år