OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. maj 2022

Sejr til skydebanen!

Efter at Karlebo Skydebane lukkede i 2017 har den sidste af de to skydebaner i Langstrup Mose stået for skud fra naboer, der føler sig generet af skudstøjen. Nu er sagen afgjort til jægernes fordel, og DJ håber at sagen kan danne præcedens andre steder.

Tekst: Johannes Bojesen
Foto: Peter Hammershøj, Johannes Bojesen og Jan Henrik Rygaard

Sidste år afviste Miljø- og Fødevareklagenævnet en klage over den miljøgodkendelse Fredensborg Kommune havde givet Langstrup Skydebane, der hovedsagelig benyttes af jagtforeningerne Asminderød Grønholt og Tikøb. Billedet herover er i øvrigt taget på oplevelsesdagen, som foreningerne, der holder til i mosen, afvikler hvert år.

Næste skud i bøssen var, at to naboer trak jagtforeningerne i retten, da de mente, at lyden fra skuddene oversteg den ”naboretlige tålegrænse”, der omtales i miljøgodkendelsen. Forureningen fra lerduer og patroner var uacceptabel, lød det samtidig i sagsanlægget, hvor der desuden blev henvist til den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Efter sagsøgernes mening har generne været stigende pga. forøget aktivitet på banen, men omvendt kunne jagtforeningerne dokumentere, at lerdueforbruget har været nogenlunde konstant over årene. Da det er svært at støjdæmpe banen mere end den er i dag, ville et nederlag til jagtforeningerne betyde, at banen skulle lukkes.

I starten af april blev retten sat på skydebanen, og efterfølgende besøgte retten med dommer Ida-Louise Apostoli i spidsen de berørte ejendomme for selv at opleve støjforholdene. I sidste uge blev der afsagt dom ved Retten i Helsingør.

Man kan ikke bare lukke ting, der irriterer

Skydebanen og jagtforeningerne vandt sagen, og i afgørelsen lagde retten til grund, at skydebanen har ligget i mosen siden 1968, og var i lovlig drift, da sagsøgerne købte deres ejendomme. Derfor burde de være bekendt med skudstøjen i de perioder, hvor der skydes. Desuden mener retten, at banens miljøgodkendelse, der blev stadfæstet efter klagen i 2020, er udtryk for en nuanceret afbalancering mellem jægernes legitime interesser på den ene side og relevante miljøhensyn – herunder naboernes ønske om så få støjgener som muligt – på den anden. Retten slog fast, at den naboretlige tålegrænse vurderes efter et skøn og ikke efter en grænse på 69 dB som sagsøgerne mente.

- Dommen viser, at man ikke bare kan få lov at lukke ting, der irriterer en, og at man selv har et ansvar for at orientere sig om det område man køber bolig i, siger Asminderød Grønholdts Jagtforenings formand Peter Hammershøj og tilføjer:

- Du kan heller ikke flytte til Amager og få lukket lufthavnen. Retten gør opmærksom på, at vi overholder vores miljøgodkendelse, og at vi tager hensyn til omgivelserne.

Præcedens for andre skydebaner

Danmarks Jægerforbund har siden 2009 været involveret i en lang række aspekter omkring Langstrup Skydebane, og sagsmappen er efterhånden blevet omtrent 10 centimeter tyk, fortæller skydebanekonsulent Jan Rygaard:

- Det har været en lang og omkostningsfuld proces, så jeg kan godt forstå at jagtforeningerne løber med armene over hovedet over afgørelsen. Forhåbentlig kan sagen danne præcedens for andre skydebaner, der har lignende udfordringer.