Med vildt- og naturkonsulenten i felten

I filmen herover tager jægerforbundets vildt- og naturkonsulent Jakob Bergman Nielsen os en tur med ud i marken - til ét af vores markvildtslaug, som har fået rådgivning til bl.a. pleje af markvildtet.