OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. juni 2022

Sæt kryds i kalenderen: Hele Djursland på jagt i januar

Lørdag den 21. januar 2023 inviteres alle, der har jagt på Djursland, for fjerde år i træk til at deltage i en fælles bevægelsesjagt. Sæt derfor allerede NU kryds i kalenderen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

Det overordnede formål med bevægelsesjagten er regulering af bestandene og observation og optælling af rå-, då- og krondyr. Men ikke mindst de gode, fælles jagtoplevelser. Sammen kan deltagerne få et godt indtryk af vildtbestanden i området, både i forhold til antal og sundhedstilstand. Efter jagten mailer hver enkelt jæger sine observationer til jagtlederen. Han sørger for at videreformidle det samlede tal til alle jagtdeltagere og til Hjortevildt Djursland, til hjælp med det årlige bestandsestimat.

Med flest mulige jagtarealer "i gang" er chancen for at få vildtet i bevægelse større. Dette giver bedre mulighed for at sikre den nødvendige afskydning, og for at få et bedre indtryk af bestandens sammensætning og sundhed. Den enkelte jagtberettigede afgør selv, hvad han eller hun ønsker nedlagt på sit eget revir. Danmarks Jægerforbund vil dog opfordre til at hovedfokus lægges på afskydning af lam og kalve før de voksne dyr.

Det er Ryomgård & Omegns Jagtforening, som står for arrangementet, som i januar 2022 blev bakket op af 178 tilmeldte jægere. Deltagelse i jagten er gratis for alle, der har jagt på Djursland. Interesserede deltagere bedes krydse datoen af i kalenderen, men det er endnu for tidligt at tilmelde sig. Der vil følge detaljeret info og tilmeldingsprocedure ultimo september/primo oktober.

Danmarks Jægerforbund, Hjortevildt Djursland og jægerrådene i Norddjurs- og Syddjurs kommuner anbefaler arrangementet.