OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. januar 2022

Rotteræs på Hou Røn

Rotter er no go på det ca. 12 ha store Hou Røn, som er et af statens vildtreservater. Hou Strandjagtforening har påtaget sig opgaven at bekæmpe de små gnavere, som ynder at æde æg og unger i fuglenes yngletid.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Ifølge opsynsmand Jens Frederik Jensen, som siden 1987 har haft tilsyn med Hou Røn ca. en kilometers sejlads udenfor Hou havn, så dukkede de første rotter op i en isvinter i slutningen af 1950'erne. Om de selv er løbet over isen eller er blevet fragtet ufrivilligt derover står hen i det uvisse, men de blev hurtigt udryddet af lokale jægere, blandt andet fordi der på daværende tidspunkt var langt mindre vegetation på øen end nu.

Lige frem til for to år siden har grågæs, edderfugle, gråænder, måger, terner og vadefugle kunnet yngle i fred – i hvert fald for tobenede og firbenede forstyrrende skabninger.

Ugentlig indsats

Hvordan rotterne igen er kommet til den flade ø, er fortsat en gåde, men Hou Strandjagtforening har siden de uønskede gæsters ankomst flere gange årligt besøgt øen udenfor ynglesæsonen med det klare formål at slå så mange rotter ihjel som muligt.

Udstyret med spade, skovl og greb har op til et par håndfulde ivrige jægere ugentligt kastet sig ind i kampen, godt bakket op af et ”arsenal” af hunde fra Jack Russel, FT-Cocker, gravhund til weimaraner og labrador.

Hundene markerer

Rotterne lever af alt organisk materiale. Æg, unger og døde, ilanddrevne fugle bliver omgående spist, men ellers er den primære føde udenfor fuglenes yngletid frø, bær, rødder, jordstængler og andet vegetabilsk føde, som der er rigeligt af. Reguleringen foregår på den måde, at hundene snuser sig frem til hvilke rottehuller, der lugter af frisk rotte. Hunde og jægere hjælper derefter med at grave sig ned i sandet til rotterne. Oftest tager hundene rotterne under flugten, men nogle gange kommer en skovl først.

Vigtig og populær foreningsaktivitet

Rotterne, som på øen ikke må bekæmpes med skydevåben, fælder eller gift, kan næppe udryddes helt, men Hou Strandjagtforenings medlemmer yder virkelig en formidabel indsats for at holde bestanden så langt nede som muligt. Ifølge kassereren, Erik Hvid, er det i øvrigt en af de foreningsaktiviteter, som flest støtter op om.

Flot arbejde – og godt for fuglelivet!


Se den lille stemningsfilm fra rotteræset her: