OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. juni 2022

Revideret vildtskadebekendtgørelse er udskudt

Ikrafttrædelse af den reviderede vildtskadebekendtgørelse sker alligevel ikke pr. 1. juli, sådan som det var forventet. Det sker formentlig den 1. januar 2023. Vær OBS på regler for regulering af rævehvalpe.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Den reviderede vildtskadebekendtgørelse, som nu har været undervejs i over et år, og som efter planen skulle være trådt i kraft den 1. juli 2022, er udskudt. Det oplyser Miljøstyrelsen. I stedet ventes den reviderede bekendtgørelse at træde i kraft den 1. januar 2023.

OBS på rævehvalpene

I de situationer hvor ræv må reguleres, gælder indtil 1. januar fortsat de gamle regler, hvor regulering må finde sted fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. I artiklen "Regulering af rævehvalpe i juli og august," bragt på side 46-47 i Jæger i juni-juli-nummeret oplyser vi ellers, at rævehvalpe ifølge Vildtskadebekendtgørelsen må reguleres fra en time før solopgang til en time efter solnedgang. Dette skrev vi, fordi det vil være gældende, når den reviderede bekendtgørelse træder i kraft - hvilket vi ved redaktionens slutning forventede ville ske pr. 1. juli. Vi skal derfor beklage de urigtige oplysninger.

Når bekendtgørelsen på et tidspunkt foreligger i underskrevet form, vil Danmarks Jægerforbund naturligvis levere mere information om de ændringer, det vil afstedkomme.

Læs den gældende Bekendtgørelse om vildtskader på retsinformation.dk.