OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. november 2022

Plantning i det åbne land

Plantning kan skabe et mere varieret landskab og kan dermed være med til at forbedre levesteder og naturindhold i landbrugslandet. Få inspiration til at etablere nye levesteder på din jord.

Levende hegn og remiser har en stor naturmæssig værdi i det åbne land, og skaber ikke bare levesteder, men fungerer også som vigtige ledelinjer og spredningskorridorer.

Formålet med plantning er at etablere nye levesteder gennem bevoksninger med buske og træer. Der bør derfor være fokus på anvendelse af arter, som vores hjemmehørende flora og fauna er tilpasset, og som derved understøtter de naturlige fødekæder mest muligt. Plantning anvendes i forbindelse med etableringen af nye skovarealer, men er også et vigtigt redskab til en permanent etablering af nye levesteder i det åbne land. I denne sammenhæng fokuseres der på anvendelse af plantning til etablering af levende hegn og remiser.

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet et faktaark om plantning i det åbne land. Her kan du få yderligere vejledning til hvordan du kommer godt i gang.

Få masser af inspiration

Læs flere faktaark og få masser af inspiration til gennemtænkt natur- og vildtpleje på siden Viden om markvildt. Du kan også læse mere om vildtplantning på siden her, som giver gode råd til overvejelse før plantning, om valg af planter, remiser, mv.