OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. september 2022

PAC: genopladningstilladelser sidestilles med våbentilladelser.

Da der er samme problemer med at få fornyet en genopladningstilladelse som en riffeltilladelse, har jægerforbundet forhørt sig hos PAC om, hvad genopladere skal gøre, når deres tilladelser til genopladning er udløbet.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Politiets skandaleramte våbenregister påvirker desværre også de jægere, der genoplader egen ammunition, da de på samme måde som f.eks. riffelejere også skal have fornyet deres tilladelser. For genladningstilladelser er det dog hvert femte år.

Jægerforbundet har derfor rettet henvendelse til PAC for at høre, om tilladelser til genopladning også er omfattet af våbenbekendtgørelsens § 50, så remedier (krudt, fænghætter, projektiler mv.) til genopladning lovligt kan besiddes, men ikke anvendes, indtil 31. december 2022, hvis der er ansøgt rettidigt om fornyelse af tilladelsen?

Genopladningstilladelser også omfattet af § 50

PAC oplyser i et svar til jægerforbundet, at ”4-ugers fristen i våbenbekendtgørelsens § 50, stk. 4, er … forlænget yderligere til den 31. december 2022.”

”Fristen er den frist, hvor man lovligt kan besidde våben og ammunition mv. efter, at en tilladelse er udløbet.

I relation til genopladningstilladelser, så betyder det, at remedierne til genopladning lovligt kan besiddes, men da tilladelsen er udløbet, så må de ikke benyttes. Altså hjælpsom på samme måde, som man ikke behøver at afhænde sit våben, men ikke må bruge det.”

PAC finder spørgsmålet relevant, ”da vi alene er vant til at benytte § 50 i forhold til våben. Det er dog vores opfattelse, at § 50 omhandler alle tilladelser efter våbenbekendtgørelsen, ligesom den specifikt anfører våben, ammunition med videre. Deraf udleder vi, at det også omfatter remedier til genopladning.”

Kun at vente

Med dette svar fra PAC kan personer, der genoplader ammunition, hvis tilladelse er udløbet, men har ansøgt rettidigt om fornyelse, på lovlig vis opbevare deres remedier til genopladning. Dog må de væbne sig med tålmodighed, til de modtager en fornyet genopladningstilladelse, før de kan fortsætte med at genoplade ammunition. 

genladning