OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. maj 2022

PAC-chef: Jeg kan ikke udtale mig om dispensationer

Stadigt intet nyt om de nødvendige dispensationer til jægere, der er kommet i klemme i Politiets it-skandale. Politiet fastholder, at det nye våbenregister virker ved udgangen af juni 2022.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Politiet

I et interview giver Karin Jønler afdelingschef for Politiets Administrative Center (PAC) en opdatering på situationen med Politiets kuldsejlede våbenregister, som blev lanceret den 18. januar. Her, fire måneder senere, er systemet stadigvæk ikke operationelt, og bunken af ubehandlede ansøgninger stiger. Men det går fremad, forsikrer Karin Jønler, som stadig holder fast i, at våbenregistret kommer til at virke fra udgangen af juni 2022.

Her kommer interviewet:

Karin, holder Politiet stadig fast i, at det nye våbenregister kommer til at virke fra udgangen af juni 2022?

Ja, det gør vi. Vi regner med, at systemet er færdigt ved udgangen af juni.

Hvordan kan I give den garanti, når I selv har udtalt, at systemet har nogle propper, som I ikke helt ved, hvor sidder? Hvis I ikke kender problemets omfang, hvordan kan I så give en dato for, hvornår problemerne er løst?

Jamen det kan vi, fordi der sker noget hver dag. Det går stille og roligt fremad. Vi får afdækket problemerne, og får dem løst. Så derfor forventer vi stadigvæk, at systemet fungerer ved udgangen af juni.

Kan du fortælle mig om jeres aktuelle sagsbehandlingstider på de forskellige typer sager?

Nej, der er vi lidt udfordret i øjeblikket. Vi har indsigt i en vis mængde data, og den er vi i gang med at validere og strukturere, så vi kan give nogle konkrete svar. Men lige nu kan vi ikke sige noget konkret. Vi har tænkt os at lave et nyhedsbrev, når vi har data på plads, og der er forhåbentligt snart nyheder på vej, men jeg kan bare ikke sige hvornår?

Det er jo ikke alle sager, vi kan behandle i systemet. Og dem vi kan behandler, behandler vi med work arounds.  

Hvad er work arounds?

Det betyder, at en del af sagsbehandlingen foregår manuelt i stedet for med automatiserede processer, fordi systemet jo endnu ikke virker, som vi havde forventet.

Hvor mange sager får I ekspederet om dagen og hvilke slags?

Det er sørme et godt spørgsmål.

Tak!

Det er simpelthen umuligt for mig at svare på, fordi jeg ikke har de nødvendige data til at kunne svare. Men vi får lavet tilladelser hele vejen rundt, men jeg kan bare ikke sige hvor mange. Vi ekspederer nogle af de sager, som søges via politi.dk. Det går bare langsomt.

Det er godt nok noget af en rund formulering.

Ja, det er det. Men vi ekspederer sager løbene, men vi skal jo også sørger for, at der er sikkerhed for den enkelte og samfundet.

Men hvis I kan se, at en borger har et godkendt jagttegn, hvad er det så for en sikkerhed, du taler om?

Det kunne være, hvis vi bliver bekendt med, at en borger med våbentilladelse har begået noget, som bevirker, at han ikke kan have den tilladelse længere.

Så det er vandelsgodkendelsen, du taler om?

Ja, det kan det være. Men det kan være mange ting. Men vi behandler bredt i alle kategorier og slukker brande hele vejen rundt. Det er det, vi gør.

Så hvilke sager kan I behandle pt?

Listen med sagstyper, som vi aktuelt kan behandle, ligger på politi.dk, men vi kan modtage ansøgninger på alle sagstyper.  Men de sagstyper, vi kan behandle, fungerer kun, fordi vi laver work arounds.

Hvis jeg i dag ansøger om en fornyelse af min våbentilladelse, kan du så fortælle mig, hvornår jeg modtager tilladelsen?

Nej, det kan jeg ikke. Så er vi inde på sagsbehandlingstidspunkterne igen, og det kan jeg ikke sige noget om. Men godt forsøgt.

Tak! I forventer, at systemet fungerer ved udgangen af juni. Hvornår forventer du så, at I har færdigbehandlet alle de sager, som har hobet sig op?

Der er jeg nødt til at sige, at der kommer til at gå mange måneder. Jeg tør simpelthen ikke love noget. Ophobningen af sager er ret stor.

Vi har jo den udfordring, at mange af vores erfarne medarbejde er beskæftiget med at hjælpe med at få systemet til at virke, og dermed kan de jo ikke sagsbehandle i det samme omfang, som de plejer. Vi har fået tilført ressourcer i form af vikarer, og der er lidt flere på vej.

Når vi er færdige med at udvikle og teste, kommer alle de erfarne medarbejdere tilbage til arbejdet med sagsbehandling igen.

Det vil ganske enkelt sige, at der stort set ikke kommer til at ske noget stort ryk i sagsbehandlingen, før systemet virker?

Ja, vi skal have det system til at virke. Men det har vi jo også stadigvæk en klar forventning om.

Hvis vi nu legede, at jeg var den nye justitsminister Mattias Tesfaye, og jeg ringede til dig og spurgte ’Karin, hvad skal du bruge for at få det her til at fungere så hurtigt som muligt?’ Hvad ville du så svare ham?

Det er svært at svare på. Området med våbenbetjening er så specialiseret og vanskeligt, at det meget afhænger af vores dygtige og erfarne medarbejdere, og dem kan justitsministeriet jo ikke fremtrylle.

Hvor langt er I med dispensationerne?

Det kan jeg desværre ikke rigtigt svare på.

Det er jo et ganske utilfredsstillende svar. Meget endda.

Det kan jeg godt forstå.

Men jeg kan til gengæld ikke forstå, hvorfor I ikke kan give et tilfredsstillende svar. Har I anbefalet Justitsministeriet dispensationsordninger for de våbenejere, som er kommet i klemme på grund af det her it-system?

Det kan jeg desværre ikke svare på.

Kan eller vil ikke svare på?

Det kan jeg ikke svare på. Jeg har stor forståelse for, at det er en frustrerende situation ikke at vide, om man kan komme på bukkejagt den 16. maj. Som tidligere oplyst arbejder vi på at afklare, om visse udløbne våbentilladelser kan forlænges, så de berørte jægere kan deltage i årets bukkejagt, men vi kan ikke komme nærmere ind på, hvor vi er i den igangværende proces.

Interviewet med Karin Jønler, afdelingschef for Politiets Administrative Center, blev foretaget tirsdag den 10. maj.