OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. marts 2022

Orientering til alle buejægere: Buefronten rykker

Vi har nu fået kommissorier for henholdsvis bueaktivitetsudvalget og buepolitisk udvalg færdiggjort og godkendt i hovedbestyrelsen (HB). Vi ser frem til et godt samarbejde og en udarbejdelse af en sund og konstruktiv politik i jægerforbundet, til gavn for buejægerne.

Tekst: Jørgen Vester, formand for buepolitisk udvalg
Foto: Christian Lang Jensen

Der er nu indstillet to personer til buepolitisk udvalg fra bueaktivitetsudvalget, samt udpeget yderligere to personer til buepolitisk udvalg (BPU). Endvidere har vi besluttet at have mulighed for at trække ressourcepersoner ind i BPU når der måtte være brug for det. Hvem der sidder i henholdsvis bueaktivitetsudvalget og buepolitisk udvalg kan findes på hjemmesiden. Gå ind på denne side og tast navnet på det ønskede udvalg i oversigtens søgefelt.

I den kommende tid vil vi kaste os over en række opgaver i begge udvalg, ikke nødvendigvis i listet rækkefølge: Hjortevildtet, undervisning af kommende buejægere, uddannelse af buejægere, buejægernetværket, Det Gyldne Slip på kredsplan, messer og udstillinger og ikke mindst medlemmerne af buejægergruppen. Der har været afholdt to teamsmøder i BPU og et kommende fysisk møde på Kalø er på vej i denne måned. Her skal der arbejdes intenst på den samlede politiske holdning til buejagten.

Buejægernetværket

Som et supplement til det buepolitiske og aktivitetsudvalgene oprettes et buejægernetværk hvor jægerforbundets jagtforeninger kan repræsenteres gennem et medlem af foreningen. Netværket er inspireret af strandjægernetværket og tænkt som et dialogforum hvor man kan spørge om hjælp, udveksle erfaringer, holde sig ajour med forbundets bueindsats, komme med forslag til udvalgene, mv.

Udover foreningernes repræsentanter deltager også kredsenes buekoordinatorer. Kommunikationen foregår primært digitalt gennem DJ's hjemmeside, nyhedsmails, facebook og uformelle onlinemøder. Antallet af møder justeres efter behov, og der er ikke mødepligt. Det er frit for den enkelte forening at udtræde af netværket eller indsætte en ny repræsentant.

Der vil, inden månedens udgang, blive sendt en informationsmail rundt alle til jagtforeningsformænd indeholdende forretningsorden for netværket samt information om indmeldelse. Første online møde forventes afholdt den 10. marts 2022. Leder på møderne og formand for netværket er Henrik Haugstrup.