OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. september 2022

Op og ned på blyfri riffelammunition

Er du en smule usikker på de nye krav til riffelammunition i de forskellige vildtklasser? Så fortvivl ej, for her kommer svarene på kuglevægt, anslagsenergi, mv. efter de nye regler.

1. juli 2022 trådte en ny lov om blyfri centraltændt riffelammunition i kraft. Dette betyder, at der i Danmark, fra 1.april 2024, vil være forbud mod at bruge ammunition, der indeholder mere end 1 pct. bly til jagt og regulering. Fra d. 1. juli 2022 og til forbuddet træder i kraft, er det dog tilladt at bruge både blyholdig og blyfri ammunition. Der er i overgangsperioden forskellige retningslinjer for blyfri og for blyholdig ammunition, når det gælder jagt og regulering af arterne i klasse 1 og klasse 2.

Se i videoen i linket her, som ligger på jagtprøven.dk, hvad der op og ned på de nye regler. Du kan også læse mere om det her:

 • Kravene for blyfri riffelammunition til klasse 1 vildt:
  For kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon og vildsvin gælder at ammunition skal være ekspanderende eller fragmenterende. Kuglediameter skal være på mindst 6 mm, og skal kunne levere 2000J på 100 meter.

 • Kravene for blyfri riffelammunition til klasse 2 vildt:
  For råvildt og sæler gælder at ammunition skal være ekspanderende eller fragmenterende. Kuglediameter skal være på mindst 5,5 mm og kunne levere 800J på 100meter.

For de resterende klasser gælder de samme regler som hidtil:

 • Kravene for riffelammunition til Klasse 3 vildt:
  For ræv, vaskebjørn, mårhund, hare, sumpbæver, skarv, gæs gælder at anslagsenergi er på mindst 175J på 100 meter.

 • Kravene for riffelammunition til Klasse 4 vildt:
  For husmår, ilder, mink, vildkanin, bisamrotte, hønsefugle, blishøne, ænder, måger gælder at anslagsenergi skal være på mindst 150J ved mundingen E0.

 • Kravene for riffelammunition til Klasse 5 vildt:
  For duer, kragefugle, vadefugle og stære skal mundingshastighed V0 være på mindst 200m/sek. Hvis drivmidlet er luft, skal kuglediameter være mindst 5,5 mm.

For blyholdig riffelammunition gælder følgende minimums regler:

 • Klasse 1 vildt: Kronvildt, dåvildt, sikavildt, muflon, vildsvin og spættet sæl. Ammunition skal være ekspanderende. Projektilet skal være minimum 9 g og levere 2700J på 100m. Eller projektilet skal være minimum 10 g og levere 2000J på 100 meter.

 • Klasse 2 vildt: Råvildt. Projektilet skal være minimum 3,2 g og levere 800J på 100 meter. Ammunition skal være ekspanderende.

 • For klasse 3, 4 og 5 er reglerne uændrede.

Anslagsenergier

Når man effektivt skal nedlægge vildt med riffel, er valget af ammunition vigtigt, så vi sikrer, at dyret dør så hurtigt og effektivt som muligt. Kuglens, eller projektilets, funktion er at lave en sårkanal der er stor nok til, at vildtet hurtigt forbløder og dør, når hjerte-/lungeregionen rammes.

I loven bruges betegnelsen anslagsenergi, for den kraft kuglen rammer vildtet med. Anslagsenergi betegnes E, og efter betegnelsen kommer et tal der fortæller hvor langt fra riflen at kravet om energien skal overholdes. E100 er altså den energi kuglen skal have 100m fra mundingen af riflen. Anslagsenergi måles i joule, som angives med betegnelsen J.
Hastighed angives med V og det måles i m/s. Der stilles i loven krav til hastigheder på de luftdrevne våben, der må bruges til jagt. Igen er tallet efter V’et mål for hvor langt fra riflen kravet om hastighed skal overholdes.

I loven er opstillet regler for, hvilke kuglestørrelser og kugletyper du må bruge til hvad. Jo større vildt, jo større kugle skal du bruge.

Hvordan får kuglen sin energi?

Kuglen får energi fra forbrændingen af krudt inde i patronen, og det er den energi kuglen har, der stilles krav til. Ammunitionen skal kunne levere anslagsenergi nok til, at kuglen når ind til vildtets vitale dele. Da der er forskellige størrelser vildt, som må skydes med riffel i Danmark, er vildtet i loven opdelt i klasser efter størrelse. Hver klasse har nogle minimumskrav der skal overholdes, for at sikre at skudt vildt dør hurtigt og effektivt.