OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. oktober 2022

Nyt website til Bliv NaturligVis

Formidlingsprojektet Bliv NaturligVis har skærpet sin digitale profil med en ny og intuitiv hjemmeside, der rækker ud til alle målgrupper.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Projekt Bliv NaturligVis handler om natur, jagt og fiskeri for børn - fra børnehaver over spejdere og hele vejen op igennem folkeskolens klassetrin. Som mange allerede ved, består kernen i Bliv NaturligVis dels af et korps af engagerede frivillige formidlere i hele landet, der tager ud og møder børnene på skoler, i daginstitutioner, mv. Dels af masser af gratis tilgængeligt undervisningsmateriale, udviklet til de forskellige alderstrin. Alt sammen ganske gratis.

Men i år 2022 duer den slags ikke uden en stærk digital platform, som kan være den base, hvor alle tråde løber sammen. Der, hvor brugerne inspireres og ledes videre. Efter at have eksisteret i snart fem år, var det på tide at gentænke Bliv NaturligVis-hjemmesiden, så den på bedst mulige vis rammer målgruppen. Og målgruppen er faktisk ikke børn. Det er de voksne:

- Mens den gamle hjemmeside havde både fokus på at tiltrække de yngstes opmærksomhed og deres forældre, lærere samt eventuelt kommende frivillige, snævrer vi nu målgruppen ind. For det er jo ikke børnene, vi skal have fat i på hjemmesiden. Børnene er slutbrugerne af vores tilbud, og derfor henvender hjemmesiden sig til de voksne, forklarer Franz Holmberg, projektleder i Bliv NaturligVis.

Straks man kommer ind på forsiden præsenteres man for to muligheder - nemlig de to føromtalte kerneydelser: Gratis undervisningsmateriale og mulighed for at booke en gratis formidler.

- Vi har lavet en lettere tilgængelig struktur i et nytænkt design. Og så er der også kommet mere "kød" på beskrivelserne af vores mange frivillige formidlere, så de præsenterer sig bedre på hjemmesiden. Det skal alt sammen være med til at gøre brugeroplevelsen mere intuitiv, lyder det videre fra Franz Holmberg.

Bliv NaturligVis er skabt i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund med støtte fra Nordea-fonden.