OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. marts 2022

Nyt faktaark: Dødt ved i det åbne land

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet et faktaark, som skal inspirere lodsejere til at skabe steder med dødt ved i det åbne land. Det skaber levesteder og fødegrundlag, som skal styrke livsbetingelser for bl.a. insekter, svampe og mikroorganismer.

Dødt ved er træer og buske, som ikke længere er levende. Både dødt og døende ved spiller en vigtig rolle både i skove og i det åbne land.

Dødt ved huser en lang række forskellige arter, som udnytter både dødt og døende ved. Døde træer og buske tilbyder vigtige levesteder i form af hulheder og gamle grundstrukturer, men er også fødekilde for en række insekter og mikroorganismer, som tager del i nedbrydningen af vedmassen. Formålet med dødt ved i det åbne land er derfor at skabe levesteder og fødegrundlag, som skal styrke livsbetingelser for særligt insekter, svampe og mikroorganismer. Dødt og døende ved i form af kvas og halvfældninger kan ligeledes yde dækning for en række vildtarter.

I faktaarket - som du kan læse her – kan du læse meget mere om placering, etablering og øvrige tiltag i forb.m. dødt ved i det åbne land.

På vores side "Viden om markvildt" har jægerforbundet udarbejdet en række faktaark og foldere med masser af inspiration til hvordan du kan gøre livet lettere for masser af dyr og insekter.