OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. april 2022

Nyt DJ-bestyrelsesmedlem i Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Miljøministeren har udpeget Carl Holten-Andersen som ny repræsentant for Danmarks Jægerforbund i Nationalpark Kongernes Nordsjællands bestyrelse. Carl Holten-Andersen, som har en erfaringsrig erhvervskarriere, vil ikke alene arbejde for at fastholde den jagtlige aktivitet i nationalparken. Den skal også formidles med oprejst pande.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Marianne Lund Ujvári og privatfoto

Fra den 11. april 2022 repræsenteres Danmarks Jægerforbund af Carl Holten-Andersen i bestyrelsen bag Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der med sine 263 kvadratkilometer er Danmarks næststørste af sin slags. Det er miljøminister Lea Wermelin, der har udpeget Carl Holten-Andersen til posten, som han overtager efter Kirsten Skovsby, idet hun er flyttet fra Nordsjælland til Fyn. Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev indviet i maj 2018 og omfatter nogle af landets artsmæssigt mest mangfoldige naturtyper med store søer, skove, strandenge, klitarealer, kalkoverdrev og moser, mv. Fra øst til vest ses spor af kirke- og kongemagt i form af slotte, klostre og borgruiner, samtidig med at nationalparken rummer to unikke UNESCO verdensarvssteder – nemlig Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Over 70 pct. af nationalparken består af Natura 2000-områder.

Kongernes Nordsjælland er vores Nordsjælland

Carl Holten-Andersen har en lang og erfaringsrig erhvervskarriere, og har bl.a. været forskningsleder på Danmarks Pædagogiske Institut, højskolelærer på Hørsholm Højskole, forstander på Naturhøjskolen Rødkilde på Møn, selvstændig erhvervspsykolog og har siden 1995 været én af Danmarks Jægerforbunds freelance naturformidlere.

- Det, jeg gerne vil bistå med i bestyrelsen, er det kulturhistoriske spændingsfelt fra Kongernes Nordsjælland til det folkelige Nordsjælland, hvor glæden ved naturen og kulturen kan udfoldes på en bæredygtig måde. Kongernes Nordsjælland er nemlig i høj grad vores allesammens Nordsjælland, siger Carl Holten-Andersen.

Naturen set med en jægers øjne

Carl Holten-Andersen indgående kendskab til og erfaring med bestyrelsesarbejde, f.eks. som medlem af Folkeoplysningsudvalget i Karlebo Kommune, kommer nu til god gavn. Han vil ikke alene arbejde for at fastholde den jagtlige aktivitet i nationalparken, den skal også formidles med oprejst pande:

- Jeg ser mig selv som brobygger i forhold til at formidle Danmarks Jægerforbunds holdninger, hvis værdisæt om at være jagt-forbundet, ærlig, givende, engageret og respektfuld, er noget jeg i høj grad selv bestræber mig på at praktisere. For mig hænger natur og kultur uløseligt sammen, men også kulturhistorien har stor betydning for mig – ikke mindst parforcejagtlandskabet i Kongernes Nordsjælland har min store interesse, fortæller Carl Holten-Andersen.

At sikre jagten en naturlig plads i det moderne samfund

Det nyudpegede bestyrelsesmedlem er meget optaget af spændingsfeltet mellem den tidligere kongelige jagt og den nutidige folkelige jagt. Han har som ambition at der bliver produceret en film om parforcelandskabet og den tilhørende kulturhistorie. Carl Holten-Andersen vil således med afsæt i lige dele natur og kultur arbejde for at sikre jagten en naturlig plads i det moderne samfund i samklang med de øvrige natur- og kulturinteresser i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

- I Nationalpark Kongernes Nordsjælland færdes alle i dag frit og kan nyde natur og kultur, som tidligere var skabt til og forbeholdt kongen. Vi går i skove og parker og kan besøge slottene - lidt “kongelig” har man vel lov at være, slutter Carl Holten-Andersen.

Ny formand for bestyrelsen

Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan ikke kun se frem til et nyt bestyrelsesmedlem i form af jægerforbundets repræsentant. Den har nemlig også fået ny formand, og miljøminister Lea Wermelin har i dén forbindelse udpeget Per Kølster til opgaven. Per Kølster er ejer og direktør af Kølster Malt & Øl samt landmand og udvikler hos Aarstiderne A/S ved Krogerup Avlsgaard i Humlebæk. Som ny bestyrelsesformand skal han være med til at udvikle nationalparken, bl.a. med de to kommende naturnationalparker i området.

- Jeg er rigtig glad for miljøministerens udpegning, og jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet og bidrage til udviklingen i det område, som jeg kender så godt. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har enorm betydning for lokalsamfundet og for rigtig mange turister, ikke mindst fordi naturen i området er enestående. Jeg ser frem til at tage fat i opgaverne sammen med bestyrelsen, sekretariatet og samarbejdspartnere, siger Per Kølster i en pressemeddelelse.