OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 19. december 2022

Nyt år – nyt Jæger

Med januarudgaven af Jæger 2023 lancerer vi det første nummer af fremtidens medlemsmagasin. Januar-nummeret er det første resultat af næsten et års forarbejde.

Tekst: Redaktionen

Med assistance fra bureauet Creative Zoo har vi ”rystet posen” for også i fremtiden at udgive Danmarks bedste medlemsmagasin. Redaktionen m.fl. har brugt meget tid, har haft mange diskussioner og har truffet svære valg om form, indhold og længde. Resultatet er, at stort set alt i bladet er fornyet i sit udtryk.

Forsiden, der hidtil har været båret af smukke fotos af dyr og fugle, afspejler nu ønsker om at få jægerne bogstaveligt talt mere ind i billedet.

Meget indhold vil være velkendt, men der er også nyt for læserne at dykke ned i. F.eks. vil hvert nummer indeholde et tema, hvor et emne kan belyses dybdegående og med flere perspektiver. I januar er temaet våben, hvilket vil være afspejlet på forsiden.

Et grafisk ønske har været at lette det visuelle udtryk og præsentere indholdet mere appetitligt, overskueligt og læsevenligt.

Fra januar sammenlægges de to blade, vi tidligere har udgivet, og indholdet formidles i endnu højere grad på tværs af jægerforbundets medier. Det skyldes, at vi ser ind i en tid, hvor magasiner generelt er trængte på grund af stigende energipriser, dyr distribution og massive prisstigninger på trykning og papir. Derfor har det undervejs i udviklingsprocessen også været nødvendigt at se på, hvordan vi bedst muligt får økonomien bag Jæger til at hænge sammen.

Sammenlægningen af de to blade betyder, at foreningsmeddelelserne fra jægerråd og jagtforeninger fremover er at finde Jæger i en forkortet og mere overskuelig form, da der er indført en begrænsning på, hvor lang beskrivelsen af de enkelte arrangementer i Jæger kan være. Der vil stadig være mulighed for at få vist en længere beskrivelse her på hjemmesiden. Samtidig kan samme meddelelse kun indrykkes op til to gange.

Vi supplerer med sider, der samler relevante korte informationer om repræsentantskabsmøde, kredsmøder, jægerrådsmøder, forbundsmesterskaber mv. under overskriften "Det sker i DJ."

Vi glæder os til at præsentere det nye Jæger for jer. Hold øje med postkassen mellem jul og nytår, eller her på siden i løbet af de kommende dage.