OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. marts 2022

Nye faktaark: Slånings, blomster- og bestøverbrak

Danmarks Jægerforbund har udarbejdet to faktaark med fokus på optimal udnyttelse af brakmarken- til fordel for både lodsejer, vildtet og den øvrige natur.

Med de to faktaark Slåningsbrak og Blomster- og bestøverbrak sætter jægerforbundet fokus på mulighederne for at skabe bedre natur og mere biodiversitet på braklagte arealer. I faktaarkene kommer vi også ind på emner som etablering, pleje og regler for området.

Blomster- og bestøverbrak er omdriftsarealer som for en kortere eller længere periode ikke dyrkes med afgrøder, tages slæt på eller afgræsses. Brakmarker må ikke bruges til produktion, så det er ikke tilladt at fjerne plantemateriale, anvende pesticider eller gødning. Slåningsbrak er omdriftsarealer som for en kortere eller længere periode ikke dyrkes med afgrøder, tages slæt på eller afgræsses. Brakmarker må ikke bruges til produktion, så det er ikke tilladt at fjerne plantemateriale, anvende pesticider eller gødning.

Få masser af inspiration

På vores side "Viden om markvildt" har jægerforbundet udarbejdet en række faktaark og foldere med masser af inspiration til hvordan du kan gøre livet lettere for masser af dyr og insekter. Læs mere om brak og meget andet på vores hjemmeside under Viden om markvildt.