OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. september 2022

Ny kampagne sætter fokus på sikker jagt

Jægerforbundet, Miljøstyrelsen og Tryg har i samarbejde udgivet temaet "Sikkerhed på jagt," som udkommer sammen med oktobernummeret af Jæger, 2022. Du kan også læse en digital udgave af bladet, se film, få relevante links mv.

Bare en enkelt jagtulykke er én for mange - og selvom dødsulykker heldigvis er uhyre sjældne, kan mindre ulykker også være alvorlige. Nu lancerer Danmarks Jægerforbund sammen med Miljøstyrelsen og Tryg Forsikring en oplysningskampagne, som skal sætte fokus på sikkerheden under jagten.

Som led i kampagnen, der finansieres af jagttegnsmidlerne, udgiver Danmarks Jægerforbund et 32 sider langt tillæg til oktobernummeret af magasinet Jæger, der behandler forskellige aspekter af sikkerhed på jagt, og som oplyser om hvordan ulykkerne kan forebygges. Der er også lavet en række film, som skal supplere historierne.

Udover den fysiske udgave af tillægget har vi også valgt at publicere hele materialet digitalt. Her på hjemmesiden kan du således få adgang til flot opsatte artikler, relevante links, deltage i vores spørgeskemaundersøgelse og - ikke mindst - se de film, der henvises til i bladet.