OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. april 2022

Ny frist for at anmelde biotopplaner

Miljøstyrelsen forlænger fristen til anmeldelse af biotopplaner til 1. juni. Årsagen skal findes i en teknisk fejl i forb.m. NEMLOG-IN.

Anmeldelsesfristen for biotopplanerne var oprindelig fastlagt til den 1. maj, men er i år blevet udskudt en måned til den 1. juni, fordi der i øjeblikket er tekniske problemer med indberetningsportalen NEMLOG-IN, som Miljøstyrelsen linker til på sin hjemmeside. Det skriver Miljøstyrelsen i dag.

Udsætning af vildt i Danmark må kun finde sted med tilladelse fra Naturstyrelsen. Denne regel gælder dog ikke for udsætning af fasan, agerhøne og gråand. Men de skal være udsat senest en måned inden deres jagttid begynder. Her gælder desuden regler om antal pr. ha. – samt ved større udsætning også krav om biotopplan.

Alle kan udsætte én fasan og agerhøne per hektar, og ejendomme på under 100 hektar kan frit udsætte op til 100 fugle. Ønsker man at udsætte et større antal, skal man anmelde og gennemføre en biotopplan. En biotopplan består af en række naturforbedrende tiltag, som skal forbedre vildtets levevilkår på ejendommen, og hvis man gennemfører en biotopplan, har man lov til at udsætte op til syv fugle per hektar, dog højst fire agerhøns.