Offentliggjort den: 25. maj 2022

Ny DJ-repræsentant i DRHG-Vest

Struerboen Christian Brink er jægerforbundets nye repræsentant i Den Regionale Hjortevildtgruppe i Midt- og Vestjylland.

Tekst: Troels Romby Larsen

Jægerrådsformændene indenfor Den Regionale Hjortevildtgruppe (DRHG) Vestjylland pegede på et møde i foråret i enighed på Christian Brink fra Struer som første prioritet til DJ-repræsentant for hjortevildtforvaltning Midt- og Vestjylland. Den 10. maj blev indstillingen godkendt af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse.

Christian beskriver sig selv som natur-, jagt- og vildtinteresseret og har ”gået på jagt”, siden han var fire år gammel. Hans familie er rundet af ”klapjagter på gården”, som han beskriver det. I 2021 blev Christian uddannet vildtforvalter fra Skovskolen, Eldrupgaard, Kbh. Universitet. Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse.

Den 50-årige vestjyde driver i det civile liv en selvstændig rådgivningsvirksomhed indenfor udvikling, salg og marketing af føde- og drikkevarer. Han forventer at flere og flere af de forvaltningsbeslutninger, der tages, er baseret på den nyeste viden, faglighed og ikke mindst et bedre datagrundlag for bestandene.