OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. april 2022

Nordsjælland: Dataindsamling om hjortevildt

Vær med som tæller, når et nyt pilotprojekt om hjortevildtet i Nordsjælland løber af stablen lørdag den 30. april.

Tekst og Foto: Johannes Bojesen

Som led i Danmarks Jægerforbunds planer om at medlemmerne skal indsamle oplysninger om dansk vildt og natur, bliver der i foråret 2022 søsat et pilotprojekt om hjortevildtet i Nordsjælland. På et møde den 4. april i Valby Forsamlingshus (ved Helsinge) fortalte Rasmus Ahlmann Nielsen og Torben Schultz Jensen fra DJ om hjortevildtforvaltning med fokus på dataindsamling. I mange år har Dansk Ornitologisk Forening været supergode til at indsamle oplysninger om fugle, men jægerne kan med fordel også indsamle data.

Navnlig når det drejer sig om hjortevildt er det oplagt, at jægerne samler oplysninger om f.eks. køn, alder, bestandstætheder og kropsvægte. Data, der kan give vigtig viden om bestandene og om hvordan afskydningen kan gribes an. For at tallene skal være brugbare, er det vigtigt, at de indsamles systematisk efter samme metoder over en årrække, og det er tanken, at indsamlingerne kan foregå i samarbejder med universiteterne, fortalte Rasmus Ahlmann Nielsen. Da hjortevildtet er genstand for pilotprojektet, blev der på mødet forklaret om aldersbedømmelse, bæreevne, afskydning og vildtforvaltningsrådets målsætning for andelen af gamle hjorte.

Lørdag den 30. april løber projektet af stablen med tællinger på en række nordsjællandske lokaliteter. Tællerne sidder på et i forvejen fastsat sted, og noterer, hvad der sker i tidsrummet fra en time før solopgang til en time efter solopgang, og tanken er, at tællingerne skal gentages samme steder i de kommende år. Det er vigtigt at der tælles så mange steder som muligt, og interesserede kan henvende sig til den lokale hjortevildtformand Nicolaj Pedersen på mail npjagt@tuta.io.