OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. juni 2022

Naturnationalparker til debat på Folkemødet

Der var enighed om oprettelse af naturnationalparker i Danmark blandt panelet på Folkemødet i Allinge – men så hørte enigheden også op.

Tekst og Foto: Bjarne S. Pedersen

Naturnationalparkerne i Danmark er et emne, som har skabt kraftig debat både i politiske og faglige kredse. Som et af de første debatmøder på Folkemødet på Bornholm, der foregår fra i dag, torsdag, til og med søndag i Allinge, var samlet et panel bestående af Bengt Holst (Formand for Dyreetisk Råd), Anders Frandsen (Dansk Skovforening), Kirsten Agnete Skovsby (Danmarks Jægerforbund), Carsten Rahbek (biolog, Københavns Universitet), Linda Kofoed Persson (DF, kommunalbestyrelsesmedlem, Bornholms Regionskomme) og miljøminister Lea Wermelin.

Mødet blev ledet af TV-vært Vicky Knudsen, som lagde ud med at spørge alle deltagere i panelet, om der skal oprettes naturnationalparker i Danmark, og det var der bred enighed om, indtil debatten drejede ind på spørgsmålet om lave/høje hegn, hvilke dyrearter, der skal udsættes. Miljøminister Lea Wermelin påpegede, at Danmark oplever en tilbagegang i antal dyrearter, og at øget biodiversitet skal sikres, bl.a. ved udsætning af store græssere og urørt skov.

Kirsten Agnete Skovsby tilkendegav, at Danmarks Jægerforbund generelt er imod hegning af hensyn til vildtets frie bevægelighed, og hun opfordrede til at benytte forskellige modeller på de forskellige naturnationalparker for derved at indsamle erfaringer, som kan angive, hvad der er bedst for vores natur. Desuden opfordrede Kirsten Skovsby til at sikre borgerindflydelsen, også når parkerne overgår til drift – en tankegang, som Carsten Rahbek kunne følge, da naturnationalparkernes succes på den lange bane afhænger af lokal opbakning.

Carsten Rahbek pointerede, at mange års forskning af naturindsatser over hele verden viser, at netop den lokale opbakning er vigtigst for en succes. Ikke hvilke dyr, der eventuelt sættes ud. Der var livlig debat blandt de fremmødte, der ivrigt blandede sig i samtalen – blandt andre opfordrede formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, at Folketingets vedtagne undtagelser fra dyreværnsloven ikke blev taget i brug. Carsten Rahbek opfordrede til en nøje overvejelse af hvilke og hvor mange arter, der skal udsættes, og i særdeleshed i hvilken hastighed.

Mødet var uhyre velbesøgt, og da Vicky Knudsen afsluttede mødet, kunne det konstateres, at debatten om høje hegn ikke kan lægges ned.