OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. december 2022

Medlem ekskluderet for krænkende adfærd

Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund har ekskluderet et sjællandsk medlem for gentagne krænkende og nedladende sprogbrug overfor et medlem af hovedbestyrelsen. Vi har sat foden ned, siger formand Claus Lind Christensen.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Et sjællandsk medlem af Danmarks Jægerforbund er blevet ekskluderet af foreningen for gentagne krænkende og nedladende sprogbrug overfor et medlem af hovedbestyrelsen. Beslutningen blev truffet af en enig hovedbestyrelse i den forgangne weekend.

- Det pågældende medlem er gået langt over stregen i måden at behandle og omtale et hovedbestyrelsesmedlem, og det har vi nu taget konsekvensen af, siger formand for jægerforbundet Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Der er højt til loftet i Danmarks Jægerforbund, og man må gerne være uenig i den politiske linje, men man skal være det på en ordentlig måde. Vi vil ganske enkelt ikke acceptere chikanerende opførsel overfor hverken frivillige eller ansatte i Danmarks Jægerforbund, understreger formanden.

Eksklusionen gælder efter vedtægternes kapitel 10, § 37 stk. 1, som lyder:

Såfremt en forening, et direkte medlem eller et medlem har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen overtrædelse af disse vedtægter eller af forbud eller påbud givet af jægerforbundets valgte organer med hjemmel i disse vedtægter eller i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for jægerforbundet, kan hovedbestyrelsen ekskludere foreningen, medlemmet eller det direkte medlem.

Jævnfør § 3 lyder det videre:

Stk. 3. Et medlem, der ekskluderes af hovedbestyrelsen, er samtidig ekskluderet fra foreninger tilknyttet Danmarks Jægerforbund. Eksklusionen har virkning fra det tidspunkt, hvor beslutningen er truffet i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen meddeler den ekskluderede beslutningen ved brev eller pr. mail. vedrørende eksklusion og gælder derfor samtlige dine medlemskaber. Din tilknyttede forening har modtaget meddelelse herom.

Det skal være sjovt og trygt at være frivillig i jægerforbundet

Rygraden i Danmarks Jægerforbund er det frivillige engagement. Overalt i landet arbejder tusindvis af jægere frivilligt for jagtens sag. Både fordi det er sjovt, men også fordi det vigtigt for jagtens fremtid. Uden det frivillige engagement, så ville der ikke være noget jægerforbund. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi alle sammen påskønner det arbejde, der gøres, og at vi behandler hinanden med ordentlighed og respekt, siger Claus Lind Christensen:

- Danmarks Jægerforbund er et positivt fællesskab om det, der betyder så meget for os alle sammen – nemlig jagten og glæden ved naturen. Det skal være sjovt og trygt at bruge sin fritid på jagtens sag, og derfor slår vi hårdt ned, når nogen ganske groft underminerer vores fællesskab og vores værdisæt om at behandle hinanden med respekt og ordentlighed, siger formanden.