OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. maj 2022

Mårhund: Kurven er knækket

Nye opgørelser fra Miljøstyrelsens vildudbyttestatistik viser, at jægernes indsats virker. Der bliver nemlig skudt færre mårhunde, og det skyldes særligt to forhold: jægernes massive indsats og brugen af natsigte.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Der var nok ikke mange, der havde regnet med det for bare få år siden, men nu er det en realitet: Bestanden af mårhunde har toppet og er nu på vej ned. Årsagen skyldes især jægernes ihærdige indsats og den nye mulighed for at benytte natsigte. Den sidste mulighed blev givet til jægerne af miljøminister Lea Wermelin, og ministeren er begejstret for jægernes indsats.

Til TV-avisen på Danmarks Radio sagde hun i går:

- Jeg er virkelig glad for den her nyhed, for vores natur i Danmark er under et stort pres, og én af de her store presfaktorer er de invasive arter. Så hvis vi skal løse det her med at passe godt på naturen, som blandt andet de jordrugende fugle, så skal vi have knækket den her kurve med mårhundene.

Se hele indslaget her. Du skal 13.55 min. ind i udsendelsen.

Ændringen kom i 2020

Det er foreløbige tal fra Miljøstyrelsens vildudbyttestatistik som viser, at færre mårhunde er nedlagt i 2021 i forhold til 2020.
I en pressemeddelelse siger specialkonsulent i Miljøstyrelsen Mariann Chriél:

- Natsigtet har ændret mulighederne, så jægerne oftere kan nedlægge begge mårhunde, når de kommer som par på baitpladsen. Det har siden 2020 reduceret antallet af ynglende par og det har betydet et fald i antallet af mårhunde.

Læs Miljøstyrelsens pressemeddelelse om emnet. Også Danmarks Radio har skrevet om den gode nyhed her og i artiklen "Med natsigte på riflen har jægere skudt tusindvis af mårhunde. Nu er kurven knækket"

Hvis du selv er interesseret i at komme i gang med regulering af mårhunden, så kan du læse mere om det her på jægerforbundets hjemmeside.