OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. maj 2022

Lokale jægere til kamp mod mink i bypark

Der er næsten ingen gæslinger tilbage i byparken i Horsens. Nu har kommunen allieret sig med lokale reguleringsjægere, som skal hjælpe byens borgere med at få fuglelivet tilbage i parken. Det har givet positiv omtale i både avisen og i radioen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Aase Bjerner

De fleste byer har et hyggeligt anlæg med en lille sø, og i denne sø lever som regel en bestand af ænder og måske gæs. Dette lille, idylliske vandhul er ofte lidt af et tilløbsstykke, især for børnene, når fuglene får ællinger og gæslinger, der futter rundt i vandet efter deres mor.

Men hvad sker der, når fugleungerne pludselig forsvinder? Når en hel population af ællinger og gæslinger bliver væk, og antallet af ynglende voksenfugle styrtdykker? Ja, så kan minken være på spil. Og så er det altid godt at have et beredvilligt korps af jægere i baghånden. Det har i hvert fald Horsens kommune måttet sande, da det tilsyneladende gik helt galt i Bygholm Park - et stort, fredet naturområdet i udkanten af byen, med flere søer med småøer til fuglevildtet.

Jægere opstiller mårhundehvalpefælder

Ifølge en artikel i Horsens Folkeblad er antallet af gåsepar i parken styrtdykket i en stabilt nedadgående kurve - fra 35 par i 2019 til bare et enkelt i år.

Flere øjenvidneberetninger og fotos fra vildtkameraer peger på en voksende population af mink i området. Og minken er en invasiv art, der skal bekæmpes. Derfor har kommunen nu allieret sig med Danmarks Jægerforbunds lokale jægerråd. I Horsens har kommunen og jægerrådet en lang tradition for et godt og frugtbart samarbejde, ikke mindst på reguleringsområdet, og indsatsen for fuglene i byparken er da også allerede i gang. Det bekræfter Erik Rosenbæk, koordinator for de frivillige jægere, der bekæmper invasive rovpattedyr i Horsens-området.

- Minken elsker jo protein - det gør alle rovdyr. Så det første, minken vil gøre, er at forsøge at skræmme gåsen væk fra reden og så tage æggene. Skulle det lykkes for gåsen at udruge nogle gæslinger, så skal de ud at svømme på søen på et tidspunkt. Og her er minken så god en svømmer, at den svømmer ind under gæslingerne og trækker dem ned under vandet og drukner dem, forklarer Erik Rosenbæk, som samtidig roser kommunen for den store opbakning og vilje til samarbejde omkring invasive arter i området.

Han og de øvrige reguleringsjægere vil opstille mårhundehvalpefælder ude på øerne. Når en fælde udløses, går der en alarm til jægerens telefon, ligesom der også løbende tikker billeder ind fra områdets vildtkameraer. Der er med andre ord tale om en stor - og nødvendig - frivillig indsats fra jægernes side.

Den gode historie om jægerne

Historien fra Horsens er i det hele taget et godt eksempel på den positive indsats som jægere gør i lokalområdet, og et godt eksempel på hvordan jægerne kan komme ud med deres budskab. I Erik Rosenbæks tilfælde har hans og jagtkammeraternes indsats så vidt resulteret i en artikel i Horsens Folkeblad med rubrikken "Gæssene er forsvundet fra Bygholm Park - vilde mink kan være skurken," samt – så sent som i går, torsdag - et direkte indslag i P4 Østjylland, hvor en reporter, sammen med Erik Rosenbæk, er taget ud i parken.

Du kan høre P4-indslaget ved at følge dette link og spole frem til 1.33.20 inde i udsendelsen.