OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. oktober 2022

Længere tid til forberedelse

Tidligere har obligatoriske opgaver til duelighedsprøven været annonceret i februar, men fremover vil de være tilgængelige allerede fra 1. november, så du får bedre tid til at forberede dig til prøven.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen

Flere jagthornsgrupper og har henvendt sig til Danmarks Jægerforbunds jagthornsudvalg, og har ønsket, at næste års signaler og musikstykker til duelighedsprøven offentliggøres tidligere, da grupperne så har bedre tid til at lære stykkernes flere stemmer.

Den øget tid til træning giver naturligvis også solisterne bedre muligheder for at øve de udtrukket signaler.

Jagthornsudvalget har besluttet fremadrettet at offentliggøre listen over de udtrukket signaler og musikstykker den 1. november, altså godt fire måneder før prøverne afholdes lokalt i kredsene. Signalerne og musikstykkerne, der udvælges af formanden for jagthornsudvalget, kan findes på jægerforbundets hjemmeside - blæsjagthorn.dk/duelighedsprover - fra den 1. november året før prøvernes afholdelse.

Stil op i flere klasser og grupper

Jagthornsudvalget har desuden besluttet, at solister og grupper i perioden 2023 - 2025 kan stille op i mere end en klasse ad gangen (bronze, sølv og guld), da corona har forhindret mange i at stille op til duelighedsprøverne.