OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. oktober 2022

Stil op i flere klasser og grupper

Reglerne for jagthornsblæsning i Danmarks Jægerforbund, begrænser muligheden for at deltage i flere grupper ved duelighedsprøver og mesterskaber, men det vil jagthornsudvalget gøre op med, dog indledningsvis som en forsøgsperiode.

Tekst: Nicholai Vigger Knudsen

Danmarks Jægerforbunds jagthornsudvalg har besluttet at lave en 3-årig prøveperiode, hvor der dispenseres fra reglen om, at blæsere, med undtagelse af den musikalske leder, kun kan deltage i én gruppe.

Jagthornsudvalget håber, at det vil øge antallet af deltagende grupper i alle rækker, hvis det tillades, at man kan indgå i flere grupper. Det vil så være op til de enkelte grupper at beslutte om deres medlemmer også kan deltage i en anden gruppe.

- Men nu vil reglerne, ikke længere være begrænsningen, siger formanden for jagthornsudvalget Bjarne Rasmussen. Han fortsætter: - Vi har i udvalget besluttet, at reglen om deltagelse i mere end en gruppe, tilsidesættes indtil og med 2025, så blæsere og musikalske ledere i denne periode kan deltage i så mange grupper som de vil.

Konkret betyder det, at solister og grupper i perioden 2023 - 2025 kan stille op i mere end en klasse ad gangen (bronze, sølv og guld).

- Da corona har forhindret mange i at stille op til duelighedsprøver, har vi (jagthornsudvalget red.) besluttet at udvide deltagelsesmulighederne for de danske jagthornsblæsere, slutter Bjarne Rasmussen.

Efter prøveperioden vil udvalget evaluere forløbet, og vurdere om ændringen skal være permanent.