OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. januar 2022

Kredsmøde, Kreds 2: Visk tavlen ren!

Kreds 2 synes at have lagt en ny kurs; nu gælder det om at viske tavlen ren og se fremad. Kredsens nye formand og nye HB-medlem lover hinanden loyalitet og samarbejde med hovedbestyrelsen og foreningerne.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Visk tavlen ren! Ordene næsten røg ud af munden på yngste mand, Alex Overgaard fra Timring-Vildbjerg Jagtforening, der gik på talerstolen under det ekstraordinære kredsmøde i kreds 2, mandag den 17. januar i Plexus i Idom. Hans budskab var klart. De unge i foreningerne er i vildrede. Hvad skal de mene og hvem skal de pege på? De orker ikke at høre mere om stridigheder, der går 10-15 år tilbage i tiden. Nu skal tavlen viskes ren; der skal ses fremad og ikke bagud, og så skal fokus rettes mod andet en kronvildtet. Stor applaus til den 30-årige jæger for hans direkte tale.

Den gode vilje er til stede

Kredsen har været uden kredsformand og HB-medlem siden 29. juni 2021. Ved den lejlighed forlod hele syv af kredsens ti medlemmer bestyrelsen. I mellemtiden har kredsen været holdt i gang af en konstitueret kredsformand, Steffen Toft Jensen, kasserer Linda Nielsen, Finn Krogh og andre hårdtarbejdende ildsjæle. Et ekstraordinært kredsmøde er blevet udsat grundet ”fodfejl”, men nu ser det lysere ud. Viljerne til et nyt, fundamentalt og solidt samarbejde i kredsen synes at være til stede. De næste måneder skal vise, om det lykkes at lægge fortidens trakasserier bag sig og begynde på en frisk.

Applaus til ny kredsformand

Vigtigste programpunkter på mødet, der startede med et varmt måltid mad klokken 18.00, var valg af kredsformand, HB-medlem og valg af suppleant til hovedbestyrelsen (HB). Eneste kandidat til kredsformandsposten var den fungerende kredsformand, Steffen Toft Jensen. Han blev valgt med applaus og takkede for tilliden.

To kandidater til HB

Efter Norbert Ravnsbæks afgang som HB-medlem har Hans Jørn Dahl i en periode været kredsens talsmand – dog uden stemmeret i HB. Opstillet som ny kandidat til posten som HB-medlem var Lars Jensen, der tidligere har siddet i HB, og Lars Chr. Rejkjær, som desværre på grund af sygdom ikke kunne være til stede under mødet. Dirigenten, advokat Jakob B. Sørensen, inviterede under pkt. 4: Valg af HB-medlem, alle, der ønskede at anbefale en af kandidaterne, om at komme til talerstolen.

Ungt brøl

Den mulighed var der flere der tog imod. Kim Bundgaard fra Thyborøn-Harboøre Jagtforening, Benny Jensen fra Brande Jagtforening og Kim Bjerre fra Ringkøbing-Skjern Jægerråd pegede utvetydigt på Lars Chr. Rejkjær, mens tidligere kredsformand Knud Pedersen talte varmt for Lars Jensens kandidatur. Alex Overgaard fra Timring-Vildbjerg Jagtforening udtrykte på vegne af kredsens unge medlemmer frustration over det manglende samarbejde, der havde været i kredsen og opfordrede til at se fremad og ikke tilbage og i øvrigt vaske tavlen ren. Aftenens største applaus tilfaldt af samme grund den 30-årige jæger og debattør og markerede vel dermed, at han ikke var alene om at have den opfattelse.

Samarbejde, accept og loyalitet

Aftenens skriftlige afstemning gav følgende resultat. Samtlige 156 stemmeberettigede afgav deres stemme. 82 stemmer faldt på Lars Jensen, 64 stemmer gik til Lars Chr. Rejkjær og 10 var blanke. Lars Jensen er hermed valgt som nyt HB-medlem. Lars takkede for valget og lovede at ihukomme fortidens fejl men også at arbejde for, at kredsen drives af et hold og ikke en enkelt person. Samarbejdet med foreningerne skal styrkes, og så pointerede han vigtigheden af at kunne acceptere hinandens forskellige holdninger til emner som fodring, udsætning, arealbegrænsninger, ulv for blot at nævne nogle af de sager, som optager jægerne. Han lovede også at være loyal overfor den linje som HB udstikker, men understregede vigtigheden af en fri debat.

Steffen Toft Jensen blev valgt som HB-suppleant.

Vakante koordinatoropgaver

Pt. mangler kredsen at få besat flg. tillidsposter:

  • Hundekoordinator
  • Fagkoordinator i Friluftsrådet (Limfjord syd)
  • Hjortevildtformand Vestjylland
  • Aktivitetsansvarlig for Lasershot og udstillingsmateriel
  • Reguleringskoordinator på mårhundearbejdet

Har man interesse for de vigtige opgaver, må man gerne kontakte Steffen Toft Jensen (26150895)