OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 17. marts 2022

Kredsmøde i kreds 8: Velbesøgt og livligt

Kredsmødet i kreds 8, Bornholm, blev et tilløbsstykke med 60 deltagere. Ud over en livlig debat bød aftenen blandt andet på kampvalg til kredsbestyrelsen.

Tekst og Foto: Bjarne S. Pedersen

I meget rustikke omgivelser på The Ranch i Rutsker kunne kredsformand Peter Loth Sejersen onsdag den 16. marts byde velkommen til årets kredsmøde. En særlig velkomst blev givet til Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen og Danmarks Jægerforbunds direktør Karen Friis. Efter valgt af Michael Jørgensen som dirigent kunne kredsformanden aflægge beretning om kredsens virke det sidste år. Formanden kunne overbringe en hilsen fra borgmester Jacob Trøst:

”Kære bornholmske jægere. Jeg ville rigtig gerne have deltaget i jeres kredsmøde, da jeg selv er glad for både natur og foreningsliv. Og min far var jæger. Jeg skal desværre over til et møde på denne dag, så jeg håber, jeg får lov til at blive inviteret, næste gang I har et godt arrangement. Mange venlige hilsner. Jacob Trøst. Borgmester.”

Da kredsens aktiviteter var gennemgået på jægerrådsmødet den 2. februar, kommenterede formanden i stedet Danmarks Jægerforbunds strategi om God jagt i generationer. Der blev fortalt om godt samarbejde med mange bornholmske interesseorganisationer, foreninger og andre, hvor vi har sammenfaldende interesser. Senest en henvendelse fra Sportsfiskerforeningerne og Destination Bornholm om et samarbejde om at regulere skarv for at beskytte den bornholmske ørredstamme.

Kredsformanden havde ladet sig interviewe til Bornholms Tidende om det var en god ide at reintroducere ræve på Bornholm. Formanden kunne tørt konstatere, at der ikke er blokeringer, der forhindrer folk i at kontakte kredsformanden og argumentere for sin sag. Der er stærke holdninger til dette både for og imod, men der var ingen foreninger, som ønskede, at der skulle tages endnu en runde med debat om ræv på Bornholm. Naturnationalparken blev vendt, og igen blev der understreget et nej tak til høje hegn. Afslutningsvis kunne formanden glæde sig over, at hele kredsbestyrelsen og alle koordinatorer var til stede på mødet og takkede for opbakningen.

Kasserer Bjarne Aakerman kunne aflevere et stort overskud på 97.000 kr., hvilket skyldes færre aktiviteter i årets løb på grund af corona, og formuen har nu rundet 223.000 kr. Kassereren kunne desuden glæde sig over endnu en fremgang i antal medlemskaber: Bornholm har således nu 1.634 medlemskaber.

Jægerforbundets strategiområder

Danmark Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen gennemgik to strategiske mål for DJ. Lidt provokerende stillede han spørgsmålet, om der er dyr, som vi som jægere hader. Han pointerede, at det er vigtigt, at jægere ikke kendes på at vi hader visse fugle og dyr – f.eks. er skarv ofte udpeget som en skurk over for lakse- og ørredstammer. Vi skal måles på vor adfærd, og vi skal være en del af forvaltningen, påpegede han. Claus Lind Christensen kom omkring med jagttider, hundestrategi, naturnationalparker, skydebaner og dataindsamling – alle vigtige emner, og han sluttede med opfordringen om at rette ryggen og være stolt over den indsats, jægerne gør.

Direktør Karen Friis gennemgik sidste nyt fra administrationen med fokus på styrket digital medlemskommunikation og omtalte blandt andet muligheden for at mindre foreninger kan benytte foreningskonti hos Danmarks Jægerforbund. Hun berettede desuden, at jægerforbundet i 2021 blev omtalt 1544 gang i medier, der overvåges af InfoMedia. Desuden kunne det fortælles, at der foregår en konceptudvikling af Jæger, og at der på grund af papirprisstigninger vil kunne imødeses en ændring i bladet pr. 1. januar 2023. Det var en melding, som ikke nødvendigvis faldt i god jord hos alle.

Peter Loth Sejersen valgt som kredsformand

Den nuværende kredsformand, Peter Loth Sejersen, tiltrådte sidste år, da Steen Friis måtte trække sig som formand. Derfor var Peter Loth Sejersen på normalt valg for to år, og han blev med stor applaus genvalgt til at stå i spidsen for de bornholmske jægere.

For første gang i mange år var der valg til kredsbestyrelsen, da Birger Nielsen og Michael Jørgensen begge havde valgt stoppe. Tre kandidater stillede op til valget og efter en kort præsentation kunne der stemmes. Optællingen af stemmerne gav følgende resultat:

Finn Kristoffersen fik 23 stemmer, Thomas Anker fik 36 stemmer og Stig Søren Wridt fik 19 stemmer. Kredsformanden kunne derfor lykønske Finn Kristoffersen og Thomas Anker med valget.

Der var genvalg på alle poster blandt aktivitetskoordinatorerne, og i lighed med tidligere år blev kredsbestyrelsen valgt som repræsentantskabsmedlemmer.

Overrækkelse af hædersnåle

Hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen kunne herefter uddele Danmarks Jægerforbunds bronzenål til Birger Nielsen, som havde valgt at stoppe i kredsbestyrelsen. Desuden fik Michael Jørgensen, der ligeledes havde valgt at stoppe, overrakt forbundets sølvnål for en stor indsats i bestyrelsen gennem 26 år.

Herefter kunne kredsformanden afslutte et velbesøgt og godt gennemført kredsmøde.