OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. marts 2022

Kredsmøde i kreds 1: Flere medlemmer, bredere smil

101 stemmeberettigede jægere deltog i årsmødet i kreds 1 i Brovst, hvor der var optimisme i luften efter en hård tid med corona.

Tekst og Foto: Jan Skriver

Der var en glad smiley på væggen, da kredsformand Grethe Jakobsen berettede om året, der er gået i Danmarks Jægerforbunds kreds 1. Over 100 nordjyske jægere deltog i årsmødet i Sport- og Kulturcenter Brovst, hvor Torngårdsblæserne fra Aaby Sogns Jagtforening stod for jagtens toner i dagens løb.

- Vi er nu 11.700 nordjyske medlemmer, og jeg tjekker jævnligt vores medlemstal. Det er vigtigt hele tiden at have øje for udviklingen i antallet af medlemmer, så vi kan sætte ind med initiativer de rigtige steder. Og det gælder på alle niveauer. Sæt derfor kryds i kalenderen 28. september, for da holder vi fællesmøde for jægerråd og lokalforeninger med fokus på medlemmer, medlemstal, kontingent og kategorier, sagde Grethe Jakobsen, der havde ros til kredsens koordinatorer.

- Vores koordinatorer yder en kæmpeindsats, og udvider hele tiden deres felt. Det skal vi være dybt taknemmelige for, for det er med til at trække nye til og fastholde vores medlemmer, sagde formanden, der glædede sig over mange nye juniorjægere.

I 2021 blev der indskrevet 31 juniorjægere i kredsen, der året rundt tilbyder arrangementer for de unge, der er fremtidens jægere. Megaflot, sagde Grethe Jakobsen.

Tal og skriv sobert og sagligt

Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen deltog på kredsmødet, og han kom ind på tonen jægere imellem og på de sociale medier.

- Det er ikke voksen-skældud, jeg nu giver, men jeg vil minde om, at tonen og ordlyden omkring dyrearter er vigtig at have for øje. Spørg jer selv om der er dyr, vi som jægere hader, fordi de æder kød, eller har en bestemt adfærd. Vi bør ikke forarges over, at det forholder sig sådan. Skarven er ikke forbandet, fordi den æder fisk, og svartbagen, som snupper en harekilling i én mundfuld, skal ikke bringes for had. Og bæveren fælder nu engang træer, for det er dens natur og levevis, mens musvågen æder mus og regnorme. Den tager ikke vores småvildt, og den skal ikke hades, sagde jægerformanden.

Også på de sociale medier bør jægere nøje overveje deres ordvalg.

- Drop øgenavne, så miljøminister Lea Wermelin bliver til Wæmmelin og i den stil. Måske tager passionen magten fra nogle på Facebook, men vis respekt for andre og rank i stedet ryggen og vær stolt af det, vi som jægere udretter for naturen og dens dyr og fugle, lød det fra Claus Lind Christensen.

Udsigt til opkøb af natur

Karen Friis, direktør i Danmarks Jægerforbund, fortalte, at der arbejdes videre med initiativet, hvor jægere køber jord, der kan sikre jagtens og jægernes interesser i de pågældende områder.

Ideen, der er fostret i kreds 1, blev godkendt af repræsentantskabet i 2021, og nu er en arbejdsgruppe og firmaet Urland, der er en by- og landskabsstrategisk tegnestue, ved at se på modeller, der kan bane vejen for opkøb af naturområder, oplyste Karen Friis.

To forslag blev godkendt på årsmødet. Per Lindegaard havde foreslået, at juniormedlemmer skal modtage medlemsbladet Jæger, da de 11 blade om året kan være med til at sikre, at der er en jævnlig og kontinuerlig kontakt mellem de unge og jægerforbundet. Den var forsamlingen med på, så nu skal repræsentantskabet afgøre, om det nordjyske forslag skal føres ud i livet.

Også et forslag fra jægerrådet i Rebild blev vedtaget og skal videre til afstemning i repræsentantskabet. Ifølge forslaget skal direkte medlemmer ikke have stemmeret til jægerrådene. Vil de have indflydelse, skal det ske gennem de lokale jagtforeninger.

Giv tøj og grej til Ukraine

Kredsens årsmøde blev også mindet om krigen i Ukraine, da Henning Kiil fra Aaby Sogns Jagtforening opfordrede nordjyske jægere til her og nu at donere aflagt jagttøj til civilforsvaret i det krigshærgede land. Der er i Ukraine blandt andet mangel på bukser, jakker, huer, handsker, rygsække, soveposer, støvler og kikkerter. Tøj og grej kan afleveres på adressen Industrivej 5, 9440 Aabybro tirsdag, onsdag og torsdag 15-17. marts fra klokken 16 og fem timer frem. Derpå vil jagtforeningen sørge for at få det transporteret med lastbil til Poznan i Polen og videre til de rette i Ukraine.

Nålestik og hæder i lange baner

Fire medlemmer af kreds 1 blev hædret på årsmødet i Brovst. Jørgen Haller fik Jægerforbundets aktivitetstegn som en af kredsens utrættelige tillidsfolk fyldt med initiativ og gåpåmod, som kredsens hovedbestyrelsesmedlem Leif Bach sagde i sin hæderstale.

- Du er ikke bange for at komme med ideer og give holdninger til kende, der kan skabe debat. Og så er du formidler af gode budskaber, der kan sælge varen. Du er med til at få nye foreninger til at blomstre. Og nu har du også kastet dig over politikken som medlem af buepolitisk udvalg i Danmarks Jægerforbund, lød det blandt andet fra Leif Bach.

Også Henrik Kragh fik aktivitetstegn og rosende omtale.

- Man bliver helt forpustet, når man ser, hvad Henrik overkommer som uddannelseskoordinator, lokalformand, skydeleder, riffelinstruktør og webkoordinator bare for at nævne nogle af hans titler. Henrik hjælper kredsen med nyhedsbreve og hjemmeside. Der er fuldt knald på, og alt er præcist, seriøst og punktligt. Du er også altid manden, der taler DJ’s sag med argumenterne i orden, sagde Leif Bach i sin hæder.

Der vankede en bronzenål til Regnar Bæk, der blandt meget andet er kasserer i kreds 1.

- En fantastisk indsats for jægerne og Danmarks Jægerforbund i mere end 40 år vidner om en person, der brænder for sagen. Regnar Bæk har været lokalforeningsformand i mere end fire årtier. Desuden jægerrådsformand, kredskasserer, aktiv i Naturmødet og en drivende kraft bag skydebanen i Tolne. Regnar har sine meningers mod og står fast. Håber du vil fortsætte dit virke i DJ mange år endnu, lød det fra Leif Bach.

Dagens sidste hæder og en bronzenål tilfaldt Ulrik Holm, der bogstaveligt talt har spillet en rolle blandt nordjyske jægere i et halvt århundrede.

- I mere end 50 år har du ydet en fantastisk indsats for jægerne og DJ. Du har været drivkraften bag rigtig mange aktiviteter til gavn og glæde for mange medlemmer gennem tiden. Tusind tak for din store indsats, lød det fra Leif Bach til Ulrik Holm.

Der skulle egentlig have været uddelt en femte hædersbevisning for en særlig indsats, men vedkommende kunne ikke deltage på årsmødet, så han vil senere blive overrasket med et aktivitetstegn.