OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. maj 2022

Konferencer om kommunalpolitisk interessevaretagelse

Jægerforbundet har afholdt to konferencer for jægerrådsformænd og grønt rådsrepræsentanter med fokus på processerne i forbindelse med interessevaretagelse over for landets kommuner. Engagementet fra deltagerne vidner om både stor interesse for emnet og lysten til at lære endnu mere.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Joan Brønnum Kvist

De to konferencer om kommunalpolitisk interessevaretagelse blev afholdt i Jagtens Hus og i Sorø, for at flest mulige havde mulighed for at deltage. Målgruppen var jægerrådsformænd og grønt rådsrepræsentanter, og knap 50 – både rutinerede og helt nye - deltog over de to dage, mens endnu flere gerne havde deltaget, hvis ikke de havde været forhindret.

Baggrunden for initiativet

At bedrive politisk interessevaretagelse er et håndværk på lige fod med andre håndværk. I Danmarks Jægerforbund er vi begunstiget med rigtigt mange jagtpolitikere med vidt forskellige udgangspunkter, som yder en meget stor frivillig indsats for den fælles sag. Alle disse frivillige har naturligvis behov for inspiration til deres virke i DJ.

Med andre ord har de brug for input til at varetage rollen som jægerrådsformand og grønt rådsrepræsentant bedst muligt. Derfor var der på konferencerne lagt vægt på inspiration, netværksdannelse og dialog. I interessevaretagelse kan man nemlig ikke sætte to streger under et bestemt facit. Her er der i sandhed mange veje til Rom.

Fra hestens mule

Programmet bestod derfor af tre forskellige oplæg efterfulgt af to workshops. Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, bandt en sløjfe mellem det kommunale og det nationale politiske arbejde i DJ og understregede vigtigheden af den lokalpolitiske indsats.

Til begge konferencer havde vi inviteret rutinerede politiske kræfter til at fortælle om effektiv og skarp politisk interessevaretagelse over for en kommune.

I Jagtens Hus stillede tidligere og nuværende 1. viceborgmester Claus Wistoft op, mens Gert Jørgensen, borgmester i Sorø, deltog i den sjællandske konference. Begge øste af deres mangeårige erfaring fra det kommunalpolitiske arbejde og gjorde deltagerne klogere på betydningen af lokale netværk, tilgangen til politikerne, vigtige budgetterminer og meget mere.

Sidste indlæg drejede sig om det væld af emner, som jægerrådene og for så vidt også de grønne råd kan arbejde med på kommunalt plan for at synliggøre og varetage naturens, jagtens og jægernes interesse bedst muligt i kommunalpolitisk sammenhæng.

Workshops

De to workshops gik dels på, hvordan jægerrådene landet over kan styrke den politiske indsats over for kommunerne, dels identifikationen og benyttelsen af forskellige alliancepartnere på kommunalt niveau.

Evaluering

De foreløbige tilbagemeldinger taler deres eget tydelige sprog. Deltagerne har fået noget med hjem, og de ønsker at lære mere om denne disciplin i jægerforbundet. I den kommende tid vil vi evaluere på de to konferencer og derefter tage bestik af situationen i relation til evt. næste skridt.