OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. august 2022

Kom til konference om rovfugle i Jagtens Hus

Konference om rovfugle sætter fælles fokus på de danske rovfugle. Det sker den 25. august 2022 i Jagtens hus, og der er stadig ledige pladser til interesserede DJ-medlemmer.

Tekst: Lene Midtgaard
Foto: Thomas Iversen

Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund afholder som led i projektet Fælles fokus på de danske rovfugle finansieret af 15. juni Fonden, en konference om rovfugle. Der udbydes et begrænset antal pladser til vores medlemmer, som besættes efter først til mølle-princippet.

På konferencen vil der bl.a. være emner som myter, bestandsstatus, balance imellem rovdyr og byttedyr, fødegrundlag (herunder udsat vildt), forvaltning, konflikter, artsspecifikke udfordringer, muligheder for begrænsning af illegale drab og muligheder for en fremtidig fælles indsats for rovfuglene. Konferencen har bl.a. gæstetalere fra Danske Herregårdsjægere, Vildtforvaltningsrådet samt fra Århus og Ålborg Universiteter. Dagen vil blive faciliteret af Niels Kanstrup, biolog, Dansk Jagtakademi.