OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. december 2022

Jule- og nytårshilsen til Danmarks buejægere

2022 er ved at rinde ud, og vi nærmer os med hastige skridt den søde jule- og nytårstid. Det er derfor på sin plads at skue bagud og se på nogle af de ting, vi opnåede i det forgangne år.

Tekst: Jørgen Vester
Foto: Christian Lang Jensen

Buejægerne i Danmarks Jægerforbund har i år afhold årsmøde og FM i jagtbueskydning i Løsning. Der er blevet arbejdet med masser af buepolitik og afhold flere bueaktivitetsmøder med gode debatter og ideer til nye tiltag. Det samme kan siges om buejægernetværket. Her er holdt en række møder med rigtig god opbakning fra alle kredse. Det er fantastisk at høre om alt det der sker på buejagtområdet rundt omkring i Danmark. I Buepolitisk udvalg har vi rigtig meget brug for den indsigt I alle giver ved aktiv deltagelse i fællesskabet om buejagt. Tak for det.

Vi kan med glæde oplyse at det næste buejægerårsmøde afholdes i kreds 7 i weekenden den 25.-27. august 2023.

Der er igen afholdt jagtbueinstruktør kurser. Det første pilotkursus kom i 2020. Det er nu vokset til at der for nuværende er 30 dedikerede buejægere, godt fordelt over hele landet, som har gennemført uddannelsen som jagtbueinstruktør. Nyt kursus i 2023 er allerede i søen. Uddannelsen har fået rigtig god feedback fra deltagerne på de første kurser. Så god, at der nu arbejdes på et modul II som overbygning. Så skal der nørdes endnu mere igennem. Jagtbueinstruktørene er i fuld gang med at udbrede viden og de nye færdigheder uden i deres bagland – i buejagtafdelinger rundt i hele landet. På den måde får rigtig mange glæde af uddannelsessystemet, både erfarne buejægere såvel som de nye aspiranter, der kommer til.

Ny og bedre skydebaneoversigt

Jægerforbundet har moderniseret skydebaneoversigten. Det er et interaktivt kort, som både kan tilgås via DJ’s app og via hjemmesiden. Her kan man sortere sådan, at man kan få et overblik over buebaner og kontaktoplysninger. Dette nye værktøj giver bedre mulighed for at både nye og erfarne buejægere får et overblik over træningsmuligheder i hele Danmark. Der er mulighed for at oprette både 2D og 3D buebaner i oversigten, som ikke kun indeholder faciliteter under Danmarks Jægerforbund. Alle skydebaner er velkomne i oversigten. Hensigten er nemlig at alle buejægere får et overblik over træningsmuligheder for at opretholde og udvikle deres færdigheder.

De forskellige kredse har hver især afholdt mange forskellige arrangementer både lokalt og som fælles stævner, en stor hånd til jer, som afsætter jeres fritid og spreder glæde om buejagten.

Det store hjortevildt, våbenlov og undervisning

Fremtiden og ikke mindst vores nye regering skal nok komme til at byde på udfordringer. Jagten og måden hvorpå vi kommer til at bruge naturen vil helt sikkert komme på alles læber i nær fremtid. Også her er I en vigtig brik i fremtiden, hvor det for alvor er fællesskabet, der kommer i højsædet.

I 2023 vil der helt sikker blive fokus på det store hjortevildt. Rapporten som vi alle har ventet med spænding - "Effektiviteten af buejagt på de store arter af hjortevildt – viden, erfaringer og skitser til kontrollerede forsøg" – er netop udkommet, og vi ser på den med stor optimisme.

Vi i jægerforbundets buepolitiske udvalg er i fuld gang med at udarbejde en plan og arbejdsform for undervisningen af buejægere og bueundervisere. Vi forventer ikke at det hele vil være klar på én gang, men at arbejdet vil komme til at strække sig hen over foråret. Lige nu er det de undervisere, der skal undervise kommende buejægere, som har førsteprioritet. Også her bliver det vigtig t at vi arbejder tæt sammen og løser alle problemer.

Besøg hos foreningerne i 2023

Der vil i januar måned komme en plan for besøg hos nye og gamle foreninger i hele landet. Så hvis I trænger til besøg og hjælp med jeres lokalforeninger, eller bare står og mangler hjælpe til at starte noget nyt op, så hold jer ikke tilbage. Ring eller skriv endelig til os. Dette er ikke helt omkostnings frit, så derfor har vi fået afsat lidt midler til kørsel fra DJ. Én af grundene til denne roadtrip er, at der hele tide dukker nye foreninger op, og vi vi vil meget gerne kunne tilbyde alle den bedst mulige start på en god forening i DJ-regi.

Nytårsforsæt, har vi et sådant? Jeps, det har vi faktisk: Vi vil stadig have god jagt i generationer, som kun opnås ved at vi hjælper hinanden.

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår til alle buejægere og deres familier!


Med venlig hilsen
Jørgen Vester
Formand, Buepolitisk udvalg