OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. august 2022

Jægerforbundets formand genudpeget til VFR

Miljøminister Lea Wermelin har netop udpeget det nye Vildtforvaltningsråd og har i den forbindelse genudpeget jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen som medlem af Vildtforvaltningsrådet i perioden fra 2022 til 2026.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: Steen Axel Hansen

 

Medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet er udpeget for en firårig periode. Vi har for nylig berettet om genudpegningen af Vildtforvaltningsrådets formand, Jan Eriksen. Nu er tiden så kommet til udpegningen af de resterende otte medlemmer af rådet.

Det er miljøminister Lea Wermelin, der udpeger Vildtforvaltningsrådets medlemmer efter indstilling fra organisationerne og skriver således til jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen:

- Jeg har hermed fornøjelsen af pr. 1. oktober 2022 at genudpege dig som medlem af Vildtforvaltningsrådet, der er nedsat i henhold til jagt og vildtforvaltningslovens § 51. Du udpeges efter indstilling fra Danmarks Jægerforbund og udpegningen gælder frem til den 30. september 2026.

 

Et rådgivende organ

Vildtforvaltningsrådet er sammensat af repræsentanter fra interesseorganisationer og forskningsinstitutioner. Sammen rådgiver de miljøministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark.

 

Vildtforvaltningsrådets sammensætning

I perioden fra 1. oktober 2022 til 30. september 2026 vil Vildtforvaltningsrådet have følgende medlemmer:

  • Formand, Jan Eriksen
  • Formand for Sektion Større Jordbrug og bestyrelsesmedlem, Christina Ahlefeldt-Laurvig, Landbrug & Fødevarer
  • Næstformand i Familielandbrugs-sektionen og bestyrelsesmedlem, Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer
  • Næstformand i DN Sønderborg og medlem af DN Miljøfagligt Udvalg, Birgitte Marcussen, DN
  • Næstformand, Flemming O. Torp, Friluftsrådet
  • Bestyrelsesmedlem, Birgitte Heje Larsen, Dyrenes Beskyttelse
  • Formand, Peter A. Busck, Dansk Skovforening
  • Formand, Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund
  • Formand, Egon Østergaard, DOF